Symposium for Magne Bryne

Kreft i munnhulen var fokuset da det ble arrangert symposium for Magne Bryne, som gjennom hele sin akademiske karriere nettopp har jobbet med kreft.

Gruppebilde

Bryne omkranset av tidligere stipendiater. Foto:Privat

Instituttleder Roger Simm ønsket velkommen til «Symposium om kreft i munnhulen» som ble holdt  på IOB, onsdag 25. mai 2022. Simm innledet symposiet med å oppsummere essensen av Magne Brynes forskningsaktivitet.   

– Han hadde en hypotese om at den mest invasive delen av kreftsvulsten bedre reflekterte alvorlighetsgraden av svulsten enn andre deler av svulstvevet, forklarte instiuttlederen. Han lagde derfor et graderingssystem som kunne brukes til å forutsi prognosen bedre enn eksisterende graderingssystem. Det var særlig invasjonsmønsteret til svulsten som Bryne var opptatt av.

Bryne er også referert til i flere av Verdens Helseorganisasjons (WHO) bøker om hode-halskreft.

Gjennom sine 22 år ved instituttet har Bryne også veiledet PhD-studenter, og fire av hans tidligere stipendiater var til stede på symposiet.

To gjesteforeleser var invitert til symposiet for å hedre Magne Bryne. Det var Anne Christine Johannessen, professor i oral patologi ved UiB og Daniela Elena Costea, professor i tumorpatologi ved UiB. Begge uttrykte stor glede over å bli invitert, og til å bidra faglig inn i dette symposiet.

Foredraget til professor Anne Christine Johannessen hadde som tittel: Oral  Cancer- why don ‘t we get rid of it?

Gjennom forelesningen tok hun oss med på en reise som handlet om hvordan forskningen på oral kreft har endret og utviklet seg gjennom tidene, og hvordan vi forholder oss til kreft i munnhulen i dag.

Johannessen konstaterte at vi ser mer kreft nå enn tidligere, og at det nok skyldes både bedre diagnostisering, men også økt levealder samt andre sammensatte årsaker. Hun viste også til at måten man underviser studentene har forandret seg, noe som skyldes at den teknologiske utviklingen har endret seg, spesielt med tanke på billeddiagnostikk.

– Da jeg var student, var mikroskopet det stedet, hvor vi brukte utallige timer for å lære om svulster, men nå er det blitt digitale bilder på en skjerm som er det viktigste undervisningsverktøyet, fortalte hun.

Daniela Elena Costea, professor i tumorpatologi ved UiB hadde en forelesing som het: Advocacy for the importance of tumour front and ignition of research on tumour-host interactions in oral cancer.

Daniela Elena Costea var opptatt av hva Magne Bryne hadde betydd for dette forskningsfeltet og brukte dette som utgangspunkt i sin forelesning. Costea pekte også fremover i feltet og trakk frem jakten på biomarkører som eksempel. Funn av biomarkører som kan brukes i diagnostisering, vurdering av prognose og for utvikling av ny behandling vil være viktig for pasienter med oral cancer.

Magne Bryne var veldig fonøyd med symposiet, og takket foredragsholderne og pubilum for fremmøte.

 

 

 

 

Publisert 1. juni 2022 10:44 - Sist endret 1. juni 2022 10:53