Feststemt vitnemålsseremoni for årets kandidater

Tirsdag 21. juni var det overrekkelse av vitnemål for våre nyutdannete tannpleiere, tannleger og spesialister. Feststemte kandidater, familie og venner var samlet i Universitetsaulaen, som skapte en vakker og verdig ramme rundt seremonien. 

Glade spesialistkandidater 2022

Spesialistkandidatene fikk sine vitnemål i Universitetsaulen. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO

Program for vitnemålsseremoni 2022

 • Innmarsj Frédéric Chopin op 25. no 1: Eolisk Harpe ved pianist Sigmund Toppe
 • Tale til kandidatene ved dekan Tiril Willumsen (talen kan leses nederst i saken)
 • Musikalsk innslag ved A Scalpella
 • Utdeling av vitnemål
 • Musikalsk innslag ved Oslo Medisinske pikekor
 • Hilsen fra Norsk Tannpleierforening ved leder Hilde Aga
 • Hilsen fra Den norske Tannlegeforening ved president Heming Olsen-Bergem
 • Avskjedsord fra bachelorkandidatene ved Kim Thu Thi Doan
 • Avskjedsord fra masterkandidatene ved Evy Christine Lundgaard
 • Avskjedsord fra spesialistkandidatene ved Anne Judith Sørdahl
 • Utmarsj Geir Tveitt 50 Folketoner fra Hardanger, op 150: Friarføter og Brurateven ved pianist Sigmund Toppe
Kandidatene i tannpleie etter overrekkelsen av vitnemål
Bachelorkandidatene i tannpleie etter vitnemålsseremonien. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO
Masterkandidater har fått vitnemål i Universitetsaulaen
Kandidatene i master i odontologi. Foto: Marie Lindeman Johansen, OD/UiO

Dekan Tiril Willumsens tale til kandidatene

Kjære kandidater, deres familier, venner, ledere og ansatte ved Det odontologiske fakultet og øvrige gjester.

Gratulerer med dagen og velkommen til denne seremonien i Universitetets Aula.

Dette er en festdag for alle ved Det odontologiske fakultet. Vi markerer høytidelig at dere ikke lenger er studenter og nå skal gjøre  tjeneste for samfunnet som tannpleiere, tannleger og tannlegespesialister. I dag feirer vi ikke bare innsatsen dere har lagt ned, men også hva et vitnemål betyr. Et vitnemål er et internasjonalt varemerke for at dere kan utøve deres yrker i det offentlige og det private helsevesenet.

Vi har all grunn til å være stolte av dere kandidater som nå er klare til å ta imot vitnemål som bevis på fullført utdanning.

Jeg husker veldig godt mars 2020. Jeg var da semesterutvalgsleder for tannlegestudentene. Den dagen det gikk opp for oss hvilken tidshorisont vi hadde på å undervise og oppnå ferdigheter i protetikk og endo på FHS var gode råd dyre. Men sammen med dere gjorde vi om på all undervisning og laget helt nye og komprimerte kurs. Og det gikk strålende.

Den største overraskelsen for mange av oss var kanskje likevel at det skulle ta så lang tid. I 2020 tenkte man at dette var over etter sommeren eller senest til jul. Derfor måtte man selvsagt fokusere på de som var lengst i studieløpene. Så dere som sitter her i dag har vært «lillebror» og måttet sitte, sikkert med mye stress, å se de høyere kullene bli prioritert. I tillegg har fakultetet slitt med et etterslep på økonomi som har gjort forholdene enda vanskeligere både for dere og lærerne deres.

ALLE har gjort mere enn hva man kan forlange. Så jeg vil takke både dere og alle lærere og ansatte for at dere har vært så tilpasningsdyktige, så fleksible og vært så aktive med å gi konstruktiv kritikk. Jeg og vi i ledelsen har opplevet et SAMARBEID- Denne evnen til og fokus på å samarbeide håper jeg at dere tar med dere videre i samarbeid med pasienter, annet helsepersonell og kollegaer.

 Jeg vil også berømme deres evne til konstruktiv kritikk og innspill som har gitt oss mange diskusjoner i forskjellige fora. Fortsett med det- derom dere på egen faglighet eller deres pasienter ønsker forbedringer, så stå på!

I arbeidslivet vil dere møte nye utfordringer og dere vil kanskje kjenne på en usikkerhet av og til: «Strekker jeg til?» Da er det viktig å tenke at selv om dere har en solid utdanning er livslang læring helt nødvendig. Når dere støter på et faglig problem, bruk kunnskapen dere har fått til å søke i, og bruke kilder for å oppdatere kunnskapene deres. Bruk hverandre og mere erfarne kollegaer til å diskutere og gjerne samarbeide praktisk- clinical partners kan fungere godt som læringsarena også som ferdig utdannet.

Dere sitter nok her med blandede følelser i dag. Glade og lettet over å ha gjennomført lange og krevende og studier– men kjenner kanskje også på et vemod over at en fase i livet er over. Den følelsen handler om at dere i denne perioden også har fått venner for livet og et nettverk det er viktig å ta godt vare på framover.

Vi sender dere ut herfra og ut i verden i dag, men jeg ønsker dere alle varmt velkommen tilbake til fakultetet i form av kurs, spesialistutdanning, videreutdanning, doktorgradsutdanning og kanskje til og med som fremtidige lærere.

Publisert 22. juni 2022 12:44 - Sist endret 24. juni 2022 09:49