Professor emeritus Frithjof von der Fehr er død

Han døde 24. januar, 90 år gammel, etter en tids sykdom. En av nestorene i norsk odontologi er borte.

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, smil, hake.

Foto: Arkivfoto OD/UIO

Mesteparten av sitt yrkesaktive liv var han tilknyttet Universitetet i Oslo. Det er utallige tannleger i dag som har vært under hans kyndige veiledning.  

Von der Fehr var født i Bergen. Etter artium reiste han til Oslo og tok i 1955 sin tannlegeutdannelse ved Norges Tannlegehøyskole. Hans styrke som professor i odontologi var at han etter utdannelsen skaffet seg klinisk erfaring som militærtannlege, assistenttannlege og distriktstannlege.

Bred forskningserfaring ervervet han med opphold ved Eastman Dental Institute i Rochester og ved Forsyth Institute, Harvard University i Boston. Han var også aktiv i etableringen av Det odontologiske forskningsinstitutt i Oslo på 50-tallet. Von der Fehrs forskning førte frem til doktorgraden i -68, og han publiserte over 100 vitenskapelige artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter om tannemaljen, karieslesjoner, epidemiologi og fluorider. Hans forskning ble grunnleggende for bruken av fluorider i dagens forebyggende kariesbehandling. Von der Fehr ble i 1968 utnevnt til professor ved Århus Tandlægehøjskole. I perioden 1971-2000 var han professor ved UiO.

Han ble raskt ansett som en meget kunnskapsrik lærer, veileder og forsker som ble lyttet til ved fakultetet.  For sin innsats i forskning og undervisning mottok von der Fehr i 2004 H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull.

Han vil bli husket som en bauta i kariologi, og for hans varme omsorg for sine medarbeidere. Han var i alle år gift med sin Anne Marie (Bibi) som vi ved avdelingen også lærte å kjenne som et varmt menneske. Våre tanker går til hans etterlatte, tre barn, åtte barnebarn og fire oldebarn.

Publisert 29. jan. 2021 14:45 - Sist endret 15. apr. 2021 09:30