English version of this page

Det odontologiske fakultet

Fakultetsleiinga

Leiinga består av dekan, prodekan for studium og prodekan for forsking. Dekan er ansvarleg for virksomheten. Den administrative leiinga består av fakultetsdirektør og assisterande fakultetsdirektør.


 

    • Amer Sehic
    • Prodekan for studier og undervisning (pre-klinikk)

 

    • Erik Saxegaard
    • Visedekan med særlig ansvar for spesialistutdanningen

 


Administrativ ledelse

 

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1142 Blindern 0318 OSLO Besøksadresse Geitmyrsveien 69 0455 OSLO Telefon: +47 22852000 Stedkode: 160000