Fakultetsledelsen

Fakultetsleiinga

Leiinga består av dekan, prodekan for studium og prodekan for forsking. Dekan er ansvarleg for virksomheten. Den administrative leiinga består av fakultetsdirektør og assisterande fakultetsdirektør.


 


Administrativ ledelse

 

Kontakt

Postadresse Geitmyrsveien 69, 0455 Oslo Besøksadresse Geitmyrsveien 69 1.etg 0455 Oslo Telefon: +47 22852000

Enhetskoder

Koststed 16000600 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 160001 Vortex, FS m.m.