Nøkkeltall for OD

 

Ansatte og årsverk  
Totalt ansatte       ca. 460
Antall tannlegestudenter

Opptak er ca. 65 pr. år

Antall tannpleierstudenter Opptak er ca. 24 pr. år
Årsverk totalt 274
Stipendiater ca. 50
Spesialistkandidater ca. 55
Antall pasienter hvert år ca. 55 000

 Data: DBH og OA.

Publisert 1. okt. 2010 13:57 - Sist endret 28. sep. 2020 15:36