Nøkkeltall for OD

 

Ansatte og årsverk  
Totalt ansatte       ca 460
Antall tannlegestudenter

Opptak er 65  pr år

Antall tannpleierstudenter Opptak er 24 pr år
Årsverk totalt 274
Stipendiater ca 50
Spesialistkandidater ca 55
Antall pasienter hvert år ca 55 000

 Data: DBH og OA.

Publisert 1. okt. 2010 13:57 - Sist endret 11. juni 2019 10:44