Organisasjonskart for OD

Fakultetsstyret
Dekan
Studiedekan Fakultetsdirektør Prodekan for forskning og forskerutdanning
Instituttleder Instituttleder
Fakultetsadministrasjonen
Institutt for klinisk odontologi Institutt for oral biologi
 

 

Fakultetsadministrasjonen:

I fakultetsadministrasjonen ligger personal-, forsknings-, IT-, foto- og økonomiseksjoner i linjen til fakultetsdirektør Tove Langhaug. I tillegg hører også seksjon for Tannpleierutdanningen inn under fakultetsdirektøren.

Studieseksjonen, samt kommunikasjonsenheten og arkiv og fellestjenester, ligger i linjen til assisterende fakultetsdirektør Leif E. Jensen.

Publisert 2. nov. 2010 14:38 - Sist endret 4. apr. 2018 15:41