Programutvalg studie og studieprogram

Programutvalg studie og studieprogram (PSS) er valgt av fakultetsstyret. Sittende utvalg er oppnevnt for perioden 2021-2024. PSS er et rådgivende organ for dekan/prodekan for studier og undervisning. De kan, på delegasjon fra Fakultetsstyret (FS), behandle saker med tilknytning til studier og studieprogrammer.

Publisert 25. jan. 2018 12:13 - Sist endret 2. sep. 2021 16:13