Valg ved od

Sist endret 4. okt. 2016 12:22 av Leif Erling Jensen

Ved fristens utløp,  er det innkommet et forslag til vervet som dekan: - Pål Barkvoll, IKO. Pål Barkvoll vil til fakultetsstyrets behandling i november fremlegge en programplan, som et underlag til vedtak i FS.  

Sist endret 11. nov. 2016 12:45 av Kjersti Elisabeth Carlsen

Det skal i høst velges nye representanter til fakultetsstyret for perioden 2017-2020. Valget skjer pr epost hvor det linkes til en applikasjon mandag 21. 10. kl 09.00