Organisasjonsoversikt OD

Organisasjonskart

Det odontologiske fakultet

Organisering av fakultetet (pdf)

Ledelse og administrasjon

Dekanat (pdf)

Fakultetsadministrasjon (pdf)

Instituttene

Institutt for oral biologi (pdf)

Institutt for klinisk odontologi (pdf)

 

Publisert 7. sep. 2020 13:50 - Sist endret 2. mai 2022 13:55