Kandidater til fakultetsstyret

Kandidater innen valgkretsen fast vitenskapelige

Førstemanuensis
Linda Z. Arvidsson
Kjeve -og ansiktsradiologi
   

Bildet kan inneholde: yttertøy, hake, lege.                                

 • Det er en utfordrende, men også spennende tid for fakultet med Covid-19, økonomi, nye IT-systemer, og kanskje nytt bygg.

 • Jeg synes det vil være interessant å få bedre innsikt i helheten rundt de utfordringen vi står overfor og ønsker å sitte i fakultetsstyret for å være med på og å bidra i arbeidet som ligger foran oss.

 • Med erfaringen fra avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi både som spesialistkandidat, stipendiat og nå fagleder så tror jeg det fortsatt er potensiale for å få til bedre prosesser og støtte for pasientbehandling, forskning og undervisning på tvers av avdelingene og instituttene.


  Foreslått av Jan Eirik Ellingsen

Førsteamanuensis  
Anders Verket

Avd. for periodonti

 

 

 • Vi står trolig foran en større omorganisering av fakultetet, instituttene og kanskje fagavdelingene, og her ønsker jeg å bidra til at en slik omorganisering ikke går på bekostning av men heller styrker forskning, klinikk og undervisning.
 • Jeg mener spesialistutdanningen er svært viktig for fakultetet, men spesialistutdanningen i dagens form er under press, og her vil jeg gjerne ha et ord med i laget når fakultetet skal velge kurs framover.
 • Jeg representerer en gruppe av yngre vitenskapelige som kommer til å være ved fakultetet i mange år framover, og jeg er derfor opptatt av at forandringer må være framtidsrettede og bærekraftige.
  Foreslått av Jan Eirik Elingsen   

Professor
Ståle Petter Lyngstadaas 

Biomaterialer   
     
Bildet kan inneholde: tjenestemannarbeider, offisielt, forretningsperson.
                                                                                                      

 • Jeg er tannlege og professor i odontologi med lang erfaring fra forskning og forskningsledelse og med formell styrekompetanse.
 • Jeg har tidligere deltatt i flere styrer på fakultets- og universitetsnivå og har vært forskningsdekan ved OD (2013-16).
 • Utover å jobbe bredt for å bedre rammebetingelsene for odontologiske fag ved universitetet i Oslo, ønsker jeg særlig å arbeide for at forskning og innovasjon med odontologisk relevans og særpreg, og da særlig klinisk rettet forskning, får gode vilkår ved OD/UiO.
 • Jeg mener at forskningen ved OD bør skjermes mot generelle kutt i resurser og støtte og vil arbeide langsiktig for en styrking av den lokale administrative forskerstøtten, inkludert støttefunksjoner for kliniske studier.
 • Jeg ønsker også at OD tilrettelegger bedre for etablering og drift av gode forskernettverk, tverrfaglige forskergrupper og forskning på tvers av fagdisipliner.
  Foreslått av Pia Titterud Sunde  
Publisert 9. nov. 2020 12:49 - Sist endret 16. nov. 2020 15:20