Kandidater til fakultetsstyret

Kandidater innen valgkretsen administrative/tekniske ansatte

Rådgiver                            
Kjersti E  Carlsen

IKO, administrasjonen  

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hud, hake, øyenbryn.

 • Jeg arbeider med studentutveksling og avtaler. Internasjonalt nettverk og mottak av gjesteforskere. I tillegg er jeg studiekonsulent for spesialistutdanningen og nettredaktør, IKO
 • Jeg har økonomisk utdannelse fra blant annet NHH og ønsker å bidra til god økonomistyring.

 • Jeg er opptatt av å tenke strategisk og å finne gode helhetlige løsninger.

 • Jeg er også opptatt av gode relasjoner og god kommunikasjon både internt og eksternt.


  Foreslått seg selv

Seniorrådgiver
Natalia Andronova

Fakultetsadministrasjonen   

Bildet kan inneholde: hvit, hode.

 

 • Jeg vil representere teknisk-administrativt ansatte ved OD fordi jeg bryr meg. Mine slagord er åpenhet og samarbeid.
 • Vi utgjør en stor prosent av alle ansatte på OD, og jeg synes at det viktig at vi har en tydelig stemme i fakultetsstyret.
 • Jeg har jobbet ved OD i 5 år, og ved UiO i 11 år og jeg kjenner både fakultetet og universitetet godt. Selv om jeg kommer fra fakultetsadministrasjonen, samarbeider jeg mye med administrasjonen på IKO og IOB.
 • Som representant for teknisk-administrativt ansatte på fakultetet, kommer jeg til å ta opp saker som er viktige for både fakultetsadministrasjonen og instituttene og passe på at vi blir sett og hørt!

  Foreslått av Astrid Skiftesvik Bjørkeng

Oversykepleier
Bente Teigmo

IKO, administrasjonen

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hake, frisyre.

 • Jeg arbeider blant annet med smittevern, kvalitetsutvikling, internkontroll og HMS
 • Jeg ønsker å stille for å være med å påvirke fakultetets beslutninger som har innvirkning for de teknisk administrativt ansatte.

 • Det er viktig at overordnede tiltak og føringer belyses også fra den adm tekn gruppen.

 • Videre ønsker jeg å bidra til å fortsatt fremme det viktige HMS arbeidet som blir lagt ned ved fakultetet hver enste dag for å sikre en trygg hverdag for ansatte og studenter samt pasienter og besøkende.

 • Jeg har i løpet av årene opparbeidet meg god kunnskap og oversikt over fakultetet og de ulike arenaer og aktiviteter. Dette anser jeg som viktige faktorer for å ivareta de teknisk administrativt ansattes interesser.


  Foreslått av Elisabeth Aks 

Klinikk avd leder
Hafdis Torisdottir

Klinikk voksen, IKO

Bildet kan inneholde: hvit, hode.

 • Jeg har stor interesse for at vårt fakultet tar godt i mot studenter og at de kan ha en god og positiv tid på fakultetet. Samtidig med at de blir framragende fagfolk.
 • Ansatte skal også ha en god arbeidsplass. Som de kan være stolte av og hvor de gleder seg til å jobbe sammen med gode kolleger
 • Jeg har utdanning som tannhelsesekretær, hjelpepleier og har studentkompetanse.
 • Har jobbet mye forskjellig i min 40 års arbeidsliv. Jeg har bla vært kassier i mange år i et dansk entrepenør firma, vært hjelpepleier på sykehus og sykehjem, samt tannhelsesektretær på private klinikker, mest med kirurgi.  

  Forslått av Janne Lea

 

 

 

Publisert 9. nov. 2020 12:43 - Sist endret 16. nov. 2020 15:27