Profiler - Side 3

Anne Aamdal Scheie er professor ved Institutt for oral biologi. Scheie er leder for biofilmgruppen og det tematiske forskningsområdet overflatebiologi og biofilm.

Professor, dr. odont. Ingar Olsen er forskningsdekan ved Det odontologiske fakultet og leder for bakteriologigruppa ved Institutt for oral biologi. Han er også senior research investigator ved Department of Molecular Genetics, Forsyth Institute i Boston. Han har fått en ny anaerob bakterieslekt, Olsenella, oppkalt etter seg, bestående av artene Olsenella uli, Olsenella profusa og Olsenella oviles og også den anaerobe bakteriearten Peptoniphilus olsenii.