Digital prøveforelesning: Anna-Karin Abrahamsson

Cand. odont. Anna-Karin Abrahamsson ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Degenerativa käkledsjukdomar ur kliniskt och radiologiskt perspektiv.

Universitetet i Oslo er for tiden stengt, og prøveforelesningen vil derfor bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Klikk her for å delta (åpner den 15. mai kl 10)

Digital disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 30. apr. 2020 11:56 - Sist endret 14. mai 2020 15:30