Prøveforelesning: Henrik Skjerven

Cand. odont. Henrik Skjerven ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Does the timing of implant loading influence the outcome of implant supported single tooth replacements?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 9. mai 2022 10:14 - Sist endret 9. mai 2022 10:14