Framtidsretta teknologi

Forskarar frå heile verda var samla til ein workshop i Malmø som avdelinga for Biomateriale var med å organisera. Målsetninga med workshopen var å samla nåverande og framtidige brukara av nøytronspreiing innanfor tverrfaglege områder av biologi og materialteknologi.

Den internasjonale workshop blei arrangert under paraplyen av Interreg-prosjektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society, som er eit treårig prosjekt som innvolverar 27 partnere innenfor Oks regionen.

Her kan du lese meir om samlinga.

Reidar J. Lund frå Kjemisk Instiutt og Håvard Jostein Haugen leiar for avdelinga for biomateriale

Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 8. nov. 2016 10:38 - Sist endret 3. sep. 2021 14:48