English version of this page

IADRs pris for unge forskere til OD

Roger Junges, doktorgradsstipendiat ved Det odontologiske fakultet (OD), Universitetet i Oslo, ble tildelt den anerkjente «LION dental research award for young investigators in oral health research» ved hovedkonferansen til International Association for Dental Resarch (IADR).

Prismottaker Junges stilt opp fra venstre som nummer fire i en rekke av seks mennesker. Han holder pris-plaketten i hendene.

Roger Junges (midten) flankert av representanter fra Lion Corporation og medlemmer av komitéen for munnhelseforskning. Foto: IADR.

Prisen deles ut hvert år ved IADRs hovedkonferanse, til en ung forsker innen munnhelsefeltet som har utmerket seg internasjonalt. I år falt valget på Roger Junges, som er tilknyttet Crosstalk-gruppa ved Institutt for oral biologi (IOB).

Resultat av gruppeinnsats

Junges oppstilt ved siden av sin akademiske poster.
Roger Junges foran sin poster på IADR. Foto: Privat.

– Det er en stor ære å få denne prisen. Og med tanke på videre arbeid så betyr det veldig mye; det er definitivt en solid motivasjon til å satse videre mot en forskerkarriere etter Ph.d-løpet, forteller en glad Junges, som etter planen skal disputere for doktorgraden neste år.

Prisens formål er å hedre fremragende og innovativ forskning, og støtte unge forskere som bidrar til å forbedre munnhelse i befolkningen.

Junges, som også er tannlege, undersøker kommunikasjon mellom bakterier og hvilken påvirkning det har på munnhelsen i sitt doktorgradsprosjekt. Så langt har Junges’ forskningsgruppe utviklet en ny metode for å redigere genomet til ulike arter av oral streptococci. I tillegg har de oppdaget to nye systemer av feromoner i bakterier.

– Mer enn noe annet, er denne tildelingen resultat av gruppeinnsats, understreker Junges. – Dette var en fantastisk opplevelse. Anerkjennelsen som ligger i dette, fra kolleger innen forskningsmiljøet, betyr veldig mye for både gruppa og meg. Jeg synes det er spesielt givende å jobbe med grunnforskning som kan åpne nye veier for å bekjempe antimikrobiell resistens. Jeg er også svært takknemlig ovenfor kollegene mine som jeg samarbeider med, og til veilederne mine.

Junges veiledes av professor Fernanda Petersen.

Flere utmerkelser

Salvadori stilt opp foran sin akademiske poster.
Salvadori foran sin poster på IADR. Foto: Privat.

I tillegg til prisen for unge forskere, utmerket OD seg også gjennom doktorgradskandidat Gabriela Salvadori, som tilhører samme forskergruppe som Junges. Salvadori var pekt ut til å representere Skandinavia i the Hatton award competition, etter at hun i fjor vant the 2015 NOF Hatton Award i Tyrkia. Hun fikk presentere arbeidet sitt sammen med 58 andre deltakere fra hele verden ved IADR-konferansen, som i år fant sted i den sør-koreanske hovedstaden Seoul.

Salvadori startet på sitt doktorgradsløp i 2014, og prosjektet hennes undersøker hvordan orale streptococci tar opp genmateriale fra sitt omkringliggende miljø.

Kandidater fra IOB har også tidligere blitt tildelt the NOF Hatton Award, i 2014 vant nettopp Junges denne prisen.

Årets IADR-konferanse var den 94. i rekken og ble avholdt slutten av juni.

Emneord: IADR, LION dental research award for young investigators, the NOF Hatton Award, CrossTalk Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 27. juli 2016 07:00 - Sist endret 13. aug. 2018 13:09