– Unik sjanse for dem med forskningsinteresse

Det odontologiske fakultet (OD) er klare til å ta opp studenter til en splitter ny forskerlinje. Fra høsten kan opp til to studenter ved masterprogrammet i odontologi få utdanne seg mer direkte mot en forskerkarriere.

Foto av en mann som sitter med et instrument foran en dataskjerm. På skjermen vises grafiske bilder av tenner.

Foto: ukjent.

Hensikten med linjen er å gi forskningsinteresserte studenter opplæring i forskning, som grunnlag for et videre ph.d.-studium, parallelt som de holder på med sine vanlige studieløp.

Portrettbilde av forskningsdekanen.
Forskningsdekan Ståle Petter Lyngstadaas. Foto: Håkon Størmer, OD/UiO.

– Vi er veldig glade for å ha dette tilbudet klart til oppstart til høsten, sier Ståle Petter Lyngstadaas, prodekan for forskning ved OD.  – Dette er en unik mulighet til å teste ut forskningsevner og -interesse for de studentene som snuser på en forskerkarriere.

Tilbudet er rettet mot studenter ved kull -14 og skal gjennomføres i samarbeid med Det medisinske fakultet (MED).  Mye av undervisningsopplegget kommer til å være samkjørt med forskerlinjen ved MED.

Får delta i pågående forskning

– Det er ingen hemmelighet at forskerlinjen krever ekstra engasjement og dedikasjon av studentene som tas opp. Men gjennom dette opplegget får studentene ta del i svært spennende forskningsprosjekter som allerede er etablerte ved fakultetet, så engasjement og dedikasjon kommer nok automatisk for de rette kandidatene, tror Lyngstadaas.

Studentene kan søke seg til to forskjellige forskningsprosjekter ved opptak til forskerlinjen. Det ene dreier seg om behandling av blindhet ved bruk av munnslimhinneceller, som veiledes av Amer Sehic, førsteamanuensis ved Institutt for oral biologi.

Det andre prosjektet handler om bentransplantat og hvorvidt impregnering med melkesyre øker differensiering og vekst av bendannende celler. Veiledere på dette prosjektet er Håvard Jostein Haugen og Janne Reseland, professorer ved Avdeling for biomaterialer, Institutt for klinisk odontologi, og Linda Bergersen, professor ved Institutt for oral biologi.

 

 

Emneord: forskerlinje Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 29. mars 2016 14:36 - Sist endret 4. aug. 2016 13:38