Forskerseminar i Praha

Forskere fra Det odontologiske fakultet dro utenlands denne uka for å lære mer om prosjektledelse og CV-bygging.

Seminaret var det tredje i rekken, arrangert av professor Janne Reseland, med bruk av likestillingsmidler. Og for tredje gang på rad er både arrangøren og deltakerne svært fornøyde med seminaret.  – Dette er en fin måte å komme bort fra daglige distraksjoner, bli bedre kjent med kollegaer, og fokusere på karriereutvikling. Hensikten er å utfordre deltakerne på hvordan de kan utvikle seg og forskningen sin, og alle fikk en hjemmelekse som de skulle forberede, forteller Reseland.

De sju faste vitenskapelige som deltok fikk påfyll på både søknadsskriving, formidlingsaktiviteter og generell CV-bygging. De ble også drillet i prosjektplanlegging og -ledelse av en ekspert fra et britisk firma med kontor i Praha.  En del av seminaret dreide seg i tillegg om å utfordre hverandre gjennom én-til-èn forsknings-«speed-dating».

Tverrfaglig deltakelse

– Alle gangene vi har hatt dette seminaret, ser vi at de som er med virkelig setter pris på denne typen påfyll, og det var ikke noe unntak nå. Tidligere har vi jo også sett frøet til større, tverrfaglige forskningsprosjekter bli sådd på slike samlinger, og vi håper det er noe vi kan fortsette å arrangere, sier Reseland.

De faste vitenskapelige som deltok i år var: Linda Arvidsson, førsteamanuensis ved Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi, Odd Carsten Koldsland og Anders Verket, førsteamanuenser ved Avdeling for periodonti, Helen Pullisaar, postdoktor ved Avdeling for kjeveortopedi, Hanna Tiainen, postdoktor ved Avdeling for Biomaterialer, alle fra IKO, og Roger Simm og Dipak Sapkota, begge førsteamanuenser ved IOB.

Rådgiver Krisztina Ligeti, professor Ståle Petter Lyngstadaas og kommunikasjonsrådgiver Hilde Zwaig Kolstad hadde også forskjellige roller i seminaropplegget i Praha, i tillegg til professor Janne Reseland.

Alle bilder: © Janne Reseland og Hilde Zwaig Kolstad, OD/UiO.

Praha
Emneord: prosjektledelse, karriereutvikling, ERC, NFR Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 1. nov. 2017 12:46 - Sist endret 19. feb. 2019 11:20