Alderdomsforskning på agendaen

Nettverket rundt sunn aldring arrangerte nylig sitt første symposium. I åpningstalen fokuserte dekan Pål Barkvoll blant annet på at det er et stort samfunnsproblem at mange eldre lever med dårlig munnhelse.

En kolasj av bilder som viser dekan Pål Barvoll fra talerstolen og forsknigsdekan  som forteller om sin forskning og et gruppebilde av noen av deltagerne.

Foto:  Ruben Gudmundsrud og Astrid S. Bjørkeng UIO.

Dekanen la videre vekt på  at det er nødvendig å ha en interdisiplinær tilnærming til forskning på alderdom, og at vi som samfunn har et ansvar for å sørge for at alderdomsforskning ikke bidrar til å øke forskjellene blant folk, men minker dem.

Linda Hildegard Bergersen har vært en av initiativtakerne til dette nettverket, sammen med Evandro Fang, Hilde Loge Nilsen og Jon Storm-Mathisen. Målet med arbeidet er å få etablert et senter for sunn aldring i Norge.  

Under dette første symposiet ble det fremlagt interessante funn og tanker om hvordan vi best kan bevare helsen lengst mulig, men også om hva som kan være en farbar vei når det skal forskes på sykdommer som er relatert til alder, som blant annet kreft og demens.

Her kan du lese en utfyllende sak på våre engelske nettsider om symposiet.

 
Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 12. feb. 2019 15:27 - Sist endret 12. feb. 2019 15:27