Hanna Tiainen er tildelt forskningsmidler for 8 millioner kroner

 

Det er midler fra NFRs utlysning for Unge forskertalenter hvor Hanna Tiainen har nådd helt til toppen i den knallharde konkurransen.  

 

Hanna Tiainen. Foto: Jonas Wengenroth, OD/UiO

Prosjektet Hanna Tiainen vant frem med er «Multifunctional tannic acid nanocoatings for bone- anchored implants with reduced infection risk».  Det handler om å se på hvilke nanopartikler som bør brukes som overflate på medisinske implanter for å redusere infeksjonsrisikoen.

 –  Forskningsrådet har selv sagt det har vært en hard konkurranse om disse midlene, noe som betyr at søknaden som Tiainen har levert er av særdeles god kvalitet, sier dekan Pål Barkvoll.

3,3 milliarder kroner til nyskapende forskning

Det er andre gangen et ungt talent fra avdelingen for biomaterialer når opp i denne tildelingen. Forrige gang var i 2013, da professor, og nå fagleder ved avdelingen Håvard Jostein Haugen, ble tildelt midler med prosjektet Control Host.

– Ekstern finansering blir bare viktigere og viktigere, sier instituttleder Jan Eirik Ellingsen. Det gir derfor en ekstra god følelse å avslutte 2019 i den visshet om at vi har fått tildelt 28 millioner i prosjektstøtte fra NFR fordelt på 3 prosjekter, alle ved avdelingen for biomaterialer, noe som innebærer at vi fortsatt kan ligge i tet på forskningen innen dette området.

 

Oversikt over NFRs tildeling av unge forskertalenter

  • Tildelte midler: 432 millioner kroner
  • Totalt søkt beløp: 3 644 millioner kroner
  • Behandlede søknader: 467
  • Innvilgede søknader: 55
  • Innvilgelsesprosent: 11,7
  • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i alle søknader: 42 % kvinner, 58 % menn
  • Kjønnsfordeling blant prosjektledere i innvilgede søknader: 50 % kvinner
Publisert 18. des. 2019 14:04 - Sist endret 19. des. 2019 10:04