Kongens gullmedalje til Christina Hvaring

Christina Hvaring blir tildelt kongens gullmedalje for sin doktorgrad i odontologi.

- Det er en stor ære å få en sånn utmerkelse!, sier Hvaring. - Jeg ble veldig overrasket, men jeg er veldig glad for at klinisk forskning på pasienter med stort behandlingsbehov får en sånn oppmerksomhet. 

Christina Hvaring disputerte i 2017 med avhandlingen "Severe hypodontia – interdisciplinary planning, outcome and psychosocial impact". Arbeidet hennes undersøkte pasienter som var født med manglende tannanlegg, spesielt de som manglet seks tenner eller mer. Hvaring kalte inn pasienter som hadde gjennomgått behandling for denne tilstanden til klinisk undersøkelse og intervju.

Her kan du lese mer om avhandlingen: Når voksentennene aldri kommer

Bildet kan inneholde: ansikt, hår, øyenbryn, panne, hake.
Christina Hvaring er tildelt kongens gullmedalje for sin doktorgradsavhandling om alvorlig agenesi. Foto: Susanne Skramstad, OD/UiO

Unikt materiale fra Eksperttjenesten

Hvaring trekker fram forskningsmiljøet hun hadde rundt seg under arbeidet med doktorgraden:

- Jeg var veldig heldig da jeg fikk muligheten til å bruke et unikt og interessant materiale som var systematisk samlet inn ved “Eksperttjenesten” siden den ble grunnlagt i 1998. Eksperttjenesten er et tverrfaglig team ved Institutt for klinisk odontologi, med forskjellige spesialister hvor de vanskelige kasusene blir henvist - for eksempel tanntraumer, medfødt manglende tenner og utviklingsforstyrrelser. Denne doktorgraden viser viktigheten av et sterkt og solid forskningsmiljø der kompetansen om sjeldne tilstander er samlet, og der man har et godt system for innsamling av materiale over tid.

Les mer om Eksperttjenesten i Tannlegetidende fra 2001

Vanskelig å sammenligne behandlinger

- Klinisk forskning i odontologi er vanskelig, fordi det i mange tilfeller nærmest er umulig å sammenligne to ulike behandlinger. Særlig er dette vanskelig i veldig kompliserte og sjeldne tilfeller, da det er så mange variasjoner i tannsett, benkvalitet og vekst. Derfor er langtidsoppfølgning av pasienter for å trekke en slutning om utfallet det nest beste, og i mange tilfeller kan slik langtidsoppfølging føre til endring i klinisk praksis, sier Hvaring.

Hans Majestet Kongens gullmedalje deles ut til "en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo".

Publisert 12. aug. 2019 08:54 - Sist endret 4. feb. 2022 12:17