Hvordan lage trygge og selvoppløsende implantater?

Det er et spørsmål som opptar forskere ved OsloMet og Det odontologiske fakultet ved UiO.

Henter forslag fra Google

Professor Regine Willumeit-Römer. Foto: Ingar Storfjell OD/UiO

Dersom noe blir ødelagt i kroppen er det ofte mulig å erstatte den ødelagte delen med et implantat. Et implantat er en kunstig reservedel. Implanter kan være alt fra metallplater og skruer i skjelettet.De fleste vet at det finnes tråder som kan løse seg opp når man syr inni kroppen. Men er det også mulig å lage trygge implanter som kan løse seg selv opp inni kroppen? Det er et spørsmål som opptar forskere ved OsloMet og Det odontologiske fakultet ved UiO. De er nemlig med i et EU-finansiert europeisk nettverk, MgSafe, som forsker på nettopp dette.

Nettverk samlet

Før sommerferien var hele MgSafe-nettverket samlet ved OsloMet, for å presentere forskningsprosjektene de arbeider med. Navnet MgSafe gir assosiasjoner til grunnstoffet magnesium. Det er ingen tilfeldighet, for det er nettopp magnesium som danner utgangspunktet for forskningen på de nedbrytbare implantatene.

Leder av MgSafe, professor Regine Willumeit-Römer forklarer hvorfor magnesium er så sentralt i denne forskningen.

Finnes naturlig i kroppen

Magnesium finnes naturlig i kroppen.  Det er både noe kroppen trenger, men også noe den evner å kvitte seg med. Det å da bruke nettopp disse egenskapene til dette grunnstoffet, gjør at vi både kan utvikle produkter som er trygge for pasientene, men det betyr også at vi kan benytte oss av kroppens absorberingsmekanismer til bedre å kunne utvikle implantater som brytes ned på riktig måte og til riktig tid inne i  kroppen.

Unngå lidelse

Kan vi klare å utvikle medisinske implantater som kroppen selv kan absorbere, vil vi spare den enkelte pasienten for mye unødig lidelse, sier professor Peyman Mirtaheri fra OsloMet. For slik situasjonen er nå, må man enten operere ut implantatet når et brudd er ferdig grodd, eller bære implantatet med seg resten av livet. Det kan gi komplikasjoner senere. Det å forstå de fysiologiske mekanismene bak disse absorberbare implantatene med å kombinere flere avbildingssystemer med fysiologiske parametere, er det som er vårt overmodnede mål med denne forskingen.

Nye diagnostiske avbildingsmetoder

Professor Håvard Haugen utdyper videre at det som er spennende med akkurat dette forskningsnettverket, er at det er også ser på nye former for billeddiagnostikk.

Dagens bildediagnostikk er ikke tilpasset slike nedbrytbare implantater. Men nå som vi utvikler implantater som gradvis går i oppløsning, trenger vi nye diagnostiske avbildingsmetoder som kan monitorere også disse materialene, sier Haugen. I dette nettverket sikrer vi derfor at vi får nye avbildingsteknologier og maskinlæringsalgoritmer som utvikles parallelt med disse nye implantatene.

Se video som forklarer MgSafe-prosjektet (youtube.com)

Dette prosjektet mottar finansiering fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under Marie Skłodowska-Curie tilskuddsavtale nummer 811226.

Foto : Ingar Storfjell OD/UiO

MgSafe
Av Astrid Skfitesvik Bjørkeng
Publisert 20. aug. 2019 10:06 - Sist endret 20. aug. 2019 13:21