Dekanens juleavslutning 2020

Tradisjonen tro inviterer dekan Pål Barkvoll  til den tradisjonelle «dekanens julegløgg» Det gjorde han også i år, men denne var nødt til å bli digital. Selv om rammene var annerledes i år ble det allikevel anledning til å dele ut priser samt å takke av medarbeidere som slutter. 

Avtroppende dekan Pål Barkvoll

I år var dekanens juleavslutning (normalt kalt dekanens julegløgg) ekstra spesiell, fordi Pål Barkvoll nå går av som dekan. Han benyttet anledningen til å si, at det å være dekan ikke er en enmannsjobb, og at man er helt avhengig av et team for å lykkes. En stor takk ble rettet til alle som han har samarbeidet tett med. Som på hver sin måte har vært viktige for at jobben som dekan har vært så meningsfull og inspirerende.

Leif Erling Jensen fremholdt i sin tale til dekanen det gode samarbeidet som de to har hatt, og han trakk særlig frem dekanens operative tilstedeværelse som noe av det han har satt mest pris på gjennom disse årene han har jobbet sammen med Pål Barkvoll. 

Dekanen takket også av sitt dekanteam. Han trakk frem hvor viktig de har vært for å realisere den ambisjonen om å befeste og styrke fakultetet som en av  de viktigste undervisnings- og forskningsinstitusjoner innenfor odontologi i Europa.

Dekanen ble også takket av det avtroppende dekanteamet ved prodekan Amer Sehic som fremhevet den formidable arbeidsinnsatsen som Pål Barkvoll har lagt ned ved fakultetet. Han mente at dekanen var et vandrende leksikon innenfor odontologi og offentlig administrasjon og ledelse.   

Avtroppende instituttleder Ellingsen ble også takket av Barkvoll, som viste til hans evne til å ta IKO inn i fremtiden, og takken kom også i retur fra Jan Eirik Ellingsen, som fremhevet at det hadde vært mulig å bryne seg på hverandre for slik å få muligheten til å lære av hverandre.

Helt til slutt var det tid for påtroppende dekan Tirill Willumsen, som også ønsket å takke dekanen for det grunnlaget han har lagt for å gjøre fakultetet til et fyrtårn, både innenfor forskning og undervisning. Og at det er en arv som hun og hennes team skal bygge videre på. Hun var også takknemlig for, at selv om dekanen nå var opptatt av at han ikke skal bli noen syvende far i huset, når han de fire neste årene skal orientere seg i et mer internasjonalt farvann som blant annet president i ADEE (Association for Dental Education in Europe), så vil han alltid være tilgjengelig for spørsmål og råd om det skulle være ønskelig.

Priser

Arbeidsmiljøprisen gikk til Førsteamanuensis Morten Enersen, Undervisingsprisen til Førsteamanuensis Heming Bergem-Olsen og Forskningsprisen gikk til Professor Ståle Petter Lyngstadaas. Til tross for forskjellige priser fremholdt både Lyngstadaas og Enersen at en slik pris nødvendigvis er et resultat av et samarbeid med dyktige kollegaer, og noe som ikke er mulig å fortjene alene.

Arbeidsmiljøprisens begrunnelse

2020 har vært et utfordrende år for samfunnet og for fakultetet.

Som leder for fakultetets smittevernutvalg har Morten Enersen gjennom hele året arbeidet grundig og iherdig med å gi faglige råd og anbefalinger for å holde smitterisikoen så lav som mulig.

Morten Enersen har under pandemien fulgt opp og tatt vare på våre studenter og spesialistkandidater. Han har selv ringt dem som har hatt behov for ekstra oppfølging. Han er genuint opptatt av hvordan det går med syke, ikke kun for å hindre smitte, men også fordi han vil se dem friske igjen.

Morten Enersen har vært en positiv drivkraft i arbeidet for å sikre et trygt og smittefritt arbeidsmiljø for alle ansatte, studenter, pasienter og besøkende. Han har bidratt utover det en kan forvente for å øke forståelsen av og kunnskapen om helse, miljø og sikkerhet.

Forskningsprisens begrunnelse

Fra 2001 har Lyngstadaas bygget opp miljøet ved Avdeling for biomaterialer fra å være en seksjon med to ansatte til å bli den store, aktive og viktige fagavdelingen ved OD-fakultetet som den er i dag. Han var den første forskeren ved fakultetet som fikk tildelt og koordinerte et stort EU-prosjekt, og han har siden fått innvilget et betydelig antall EU og NFR prosjekter innen odontologi og biomaterialer. Lyngstadaas n er blant fakultets mest siterte og innflytelsesrike forskere med mer enn 265 publikasjoner, 7500 siteringer, og en h-indeks på 46 (i10-indeks på 116). Forskningen til Lyngstadaas innen tannutvikling og biomaterialer er nasjonalt og internasjonalt anerkjent. Han er en av svært få odontologer som har fått et syndrom oppkalt etter seg i NIH og WHOs databaser for arvelige sykdommer, Lyngstadaas´syndrome. Gjennom sitt forskningsarbeid og sitt store internasjonale nettverk har Lyngstadaas representert norsk odontologisk forskning på en fremragende og profesjonell måte. Hans deltakelse i den internasjonale forskningsfronten innen odontologi og biomaterialer har gjort det mulig å utvikle et aktivt multinasjonalt og tverrfaglig miljø ved Avdeling for biomaterialer som i dag er det mest produktive forskningsmiljøet ved fakultetet.

Undervisingsprisens begrunnelse

Blant mange gode nominasjoner ble Heming Olsen-Bergem den nominerte med flest stemmer.

Heming Olsen-Bergem er ikke bare en svært kunnskapsrik underviser, men også en underviser som er genuint interessert i å få studenter til å forstå det kirurgiske faget. Hans rolige, trygge figur er alltid lett å spørre om hjelp, uansett hvor travel økten på kirurgen skulle være.  Heming Olsen-Bergem har gjennom høsten holdt mange ekstraforelesninger på zoom for 9.sem, noe som viser hans engasjement for studentene.

Derfor har studentene gitt Heming Olsen-Bergem undervisningsprisen i år.

 

Publisert 15. des. 2020 21:19 - Sist endret 21. des. 2020 13:10