Digitale avtrykk tas i bruk i klinisk undervisning

Å drive fremtidsrettet klinisk undervisning, er av avgjørende betydning for å sikre at kandidatene som utdannes ved Det odontologiske fakultet er rustet til å møte en virkelighet hvor ny teknologi i stadig større grad vil være definerende for tannlegeyrket.

Bildet kan inneholde: væpne, hånd.

Foto: Astrid Skiftesvik Bjørkeng  OD/UIO

– Digitale avtrykk er en slik teknologi, forklarer instituttleder Jan Eirik Ellingsen. Derfor har Institutt for klinisk odontologi anskaffet flere digitale skannere som skal brukes i den kliniske undervisningen.   

Den første uken i mars vil disse bli tatt i bruk i klinikkene. For å sikre at alle instruktørene har oppdatert kunnskap før de skal i gang med undervisningen, har det blitt arrangert kurs på ferdighetssenteret.   

Fornøyd med kurset

Kurset i digitale avtrykk har vært ledet av Henrik Skjerven  og tilbakemeldingene på kurset har vært svært gode. Kursdeltaker Martin Hoftvedt sier dette om kurset:

– Kurset har vært veldig bra, først og fremst fordi det har klart å kombinere det teoretiske og det praktiske på en utmerket måte. Ved først å få en grundig teoretisk gjennomgang av hvordan denne teknologien er oppbygd, og deretter trene praktisk på hvordan skannerne faktisk skal brukes, har kurset gjort meg trygg på hvordan jeg best kan bruke denne kunnskapen i undervisningen, sier han. Og så hjelper det jo også, at det er en svært dyktig og erfaren kursholder som har holdt kurset.  

Bildet kan inneholde: produkt, hud, væpne.
Martin Hoftvedt er fornøyd med kurset. Foto: Astrid Skiftesvik Bjørkeng OD/UiO

Må forstå teknologien

Det som er viktig ifølge kurslederen, er at ny teknologi ikke har noen verdi om man ikke forstår hvordan man bruker den.

–   Det er essensielt å vite hvilke muligheter som ligger i denne teknologien, forklarer Henrik Skjerven, men like viktig er det å vite hvilke begrensninger som finnes. Derfor må man både forstå teknologien, men også øve på hvordan den brukes, for å være sikker på å få utnyttet potensialet.  

Henrik Skjerven underviser i teorien som ligger til grunn for skanneren.  Foto: Astrid Skiftesvik Bjørkeng OD/UIO

Undervisning fra A-Å

Instituttleder Jan Eirik Ellingsen forklarer videre at skannerne er grundig testet av spesialistkandidater i oral protetikk slik at innkjøringsproblemer og «barnesykdommer», som følger med all ny avansert teknologi, er plukket vekk.

–  Ved å kvalitetssikre på denne måten er vi sikre på at skannerne fungerer slik de skal før de rulles ut i klinikkene. Helt til sist vil jeg si at skannerne, kombinert med det nye «in-house» tanntekniske laboratoriet, som er etablert ved instituttet, gjør at vi kan undervise studenter i hele produksjonskjeden i digitale avtrykk, fra A-Å. Dette er et løft for den kliniske undervisningen, og vil gjøre kandidatene våre kompetente til å møte den nye digitale virkeligheten når de er ferdig utdannede tannleger hos oss.

 

Publisert 26. feb. 2020 14:05 - Sist endret 26. feb. 2020 14:05