Erasmus+ Global Mobilitets -midler gikk til fakultetet

Det odontologiske fakultet fikk tildeling for sitt samarbeid med the University of the Western Cape, Sør- Afrika.

Det odontologiske fakultet, UiO, ble tildelt Erasmus global mobilitetsmidler for samarbeidet med the University of the Western Cape

Fakultetet har fått midler til å ta imot både ansatte og tannlegestudenter fra the University of the Western Cape. (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) har evaluert søknadene om Erasmus+ Global mobilitetsmidler for perioden 1.8.2020-31.7.2023. Tildelingene er å finne på Dikus nettsider.

Mange rekorder ble slått i denne søknadsrunden 

Budsjettet var rekordhøyt på EUR 2 564 324. DIKU har tildelt EUR 2 543 362 til 18 institusjoner, fordelt på 50 mobilitetsprosjekter med 30 ulike land.

Til sammen mottok Diku 22 søknader fordelt på 112 mobilitetsprosjekter og 51 ulike land, og total søknadssum var på rekordhøye EUR 7 235 245.

Alle regioner fikk oversøkning, med unntak av region (DCI) Sør- Afrika.

Særlig var det stor konkurranse og mange søknader i DCI Asia, DCI Latin Amerika, ENI Russia og EDF ACP (The ACP group and the EU development partnership). De mest populære landene var USA (8), Brasil (7), Russland (7) og Kina (7).

Fakultetet hadde også en søknad inne for USA, men fikk ikke tilslaget denne gang.

Diku har formidlet at kvaliteten på søknadene har vært svært høy i år.

Satser og aktiviteter

Det er tildelt midler slik at 2 akademisk ansatte fra the University of the Western Cape, Faculty of Dentistry (UWC) kan ha et opphold på 14 dager i Oslo (praksismobilitet). Hvert vårsemester i perioden 2021-2023 kan i tillegg 2 tannlegestudenter fra UWC komme på studentutveksling i 3 måneder. 

  • Opphold for de innreisende studentene : € 900 per måned
  • Opphold for de innreisende ansatte: € 180 per dag
  • Reise: € 1500 (8000 km eller lenger) .

Søknaden er svært godt gjennomarbeidet

Samarbeidet med UWC er langvarig, og fakultetet har tidligere blitt tildelt både Erasmus+ Global Mobilitets- midler og UTFORSK- midler for samarbeidet.  Dekan Pål Barkvoll ved Det odontologiske fakultet (OD) har vært pådriver i arbeidet.

Årets søknad kom i havn som resultat et tett samarbeid mellom administrative- og akademisk ansatte, fra både OD og UWC, samt gjennom et svært godt samarbeid med erasmus - koordinatorene og representanter fra Seksjon for studiekvalitet ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Av Kjersti E. Carlsen
Publisert 2. juni 2020 14:27 - Sist endret 23. apr. 2021 15:00