Siste fakultetsstyremøte før sommerferien

9. juni hadde fakultetsstyret siste møte før sommerferien. Neste møte er 15. september.

Bildet kan inneholde: plakat, signage, rom, arkitektur.

Foto: Ingar A. Storfjell OD/UiO

Saker på dagsorden var bl.a.

  • Den økonomiske situasjonen – tertialrapport for 1. kvartal 2020
  • Status for prosjekt Evaluering av masterprogrammet i odontologi og bachelorprogrammet i tannpleie
  • Oppnevning av representanter til Ansatteutvalget – vitenskapelige stillinger

Les mer om sakene som ble behandlet

Publisert 12. juni 2020 13:19 - Sist endret 12. juni 2020 13:19