Staselig vitnemålseremoni

En stund så det litt mørkt ut, men vi fikk arrangere vitnemålutdelingen, likevel! Vi fikk gjort stas på studentene, slik vi har tradisjoner for på fakultetet vårt. Det ble en flott markering i Store auditorium med studenter og noen av deres nærmeste tilstede.

Bildet kan inneholde: fotografi, begivenhet.

Dekan Pål Barkvoll avbildet utenfor Det odontologiske fakultet. Foto: Marie Lindeman Johansen

Årets kandidatavslutning ble også strømmet på Youtube. Talene leser du nedenfor. Alle foto er tatt av Marie Lindeman OD/UIO.

vitnemål2020

Program for avslutning for master i odontologi

Innmarsj

«Queen of Sheba» fra «Solomon» av Georg Friedrich Händel

Innledning ved dekan Pål Barkvoll

Master H-15 juni 2020

Kjære kandidater og deres familier og venner, ledere og ansatte ved Det odontologiske fakultet og øvrige gjester.

Gratulerer med dagen og velkommen til denne seremonien i Store Auditorium ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  
Jeg føler meg svært privilegert som får føre en så flott bukett av landets ungdom inn hit i dag. Mitt navn er Pål Barkvoll og jeg er dekan ved Det odontologiske fakultet. Det er en festdag for oss alle i dag. Det norske flagget er heist til ære for dere i Geitmyrsveien i dag – på denne dagen som kanskje er den viktigste dagen i året for oss. Vi skal i dag avlevere dere til tjeneste for samfunnet og således har vi fullført vårt samfunnsansvar. 

Det har vært spesielle tider de siste månedene. Det meste av undervisningen har foregått på digitale plattformer. Jeg ønsker derfor å starte seremonien med en hyllest til våre studenter ved å ta et musikalsk innslag fra Youtube – dette viser studenter fra Universitetet i Bologna, verdens første universitet,  som synger Gaudeamus Igitur, «La oss være glade, da!»  på digitale plattformer. Sangen er kanskje verdens mest kjente og eldste studentsang, og er på latin med opprinnelse helt fra 1287 e.Kr.

Youtube innslaget

Vi har all grunn til å være stolte av kandidatene som sitter her foran oss klare til å ta i mot vitnemål som bevis på fullført 5 årig Masterstudium i odontologi ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Jeg håper de blir feiret grundig av sine nærmeste i dag, for det fortjener de. Dere har imponert meg i måten dere har taklet de spesielle utfordringene vi har de siste månedene etter at klinikkene ble stengt ned som følge av coronapandemien. På den annen side er det nok ingen tannlegekull som har blitt så oppdatert og kunnskapsrike på smittevern som nettopp dere.

Vi befinner oss nå i Det odontologiske fakultets storstue – Det store auditorium. Tannlegeutdanningen har vært lokalisert her i Geitmyrsveien siden 1927. Hvilken historie har så tannlegeutdanningen?  Staten overtok utdanningen av tannleger i 1909 fra Den norske tannlegeforening  og opprettet Statens Tandlægeinstitut. Det fikk tilhold i en bygning som hadde vært en gammel gardekaserne, den var blitt erklært uegnet til menneskebolig. Der kom tannlegeundervisningen til å foregå i 18 år. Statens Tandlægeinstitut ble i 1928 til Norges Tandlægehøiskole og bygningen i Geitmyrsveien var et faktum allerede året før.

Fra 1.september 1959 ble tannlegeutdanningen overført til Universitetet i Oslo og Det odontologiske fakultet ble opprettet. Vi kunne i fjor feire 60 år som eget fakultet. Dermed er det nå i juni 2020 nøyaktig 60 år siden de første tannleger ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo.

Dekanens tale til kandidatene

Kjære kandidater

  • Det føles sikkert rart å sitte her nå klare til å motta vitnemål – selve beviset på at dere har gjennomført det treårige tannpleierstudiet, det femårige odontologistudiet eller spesialistutdannelse. Det er sikkert med blandede følelser også. Lykkefølelsen over å ha gjennomført – men kanskje også vemodet ved at det er siste gang kullet er samlet som studenter. Dere vil spres over hele landet og den daglige kontakten med studiekameratene opphører. Likevel har dere i denne perioden fått venner for livet og et nettverk det er viktig å ta godt vare på.
  • Når autorisasjon foreligger kan dere starte deres arbeide som tannlege. Da er det en egenskap ved dere selv, som må voktes fremfor noen og det er omdømme. Et godt omdømme bygges på faglig dyktighet og høy etisk standard, men ikke bare det.
  • Evnen til kommunikasjon, empati og personlig væremåte og respekt for pasientene er vel så viktig.

Fremtidens odontologi kan ikke drives som i gamle dager – den må være integrert som en del av det øvrige helsevesenet – kunnskap og respekt for hverandres profesjoner vil være en nødvendighet for på best mulig måte å kunne ta hånd om pasientene. Dere vil kunne oppleve at dagens pasienter kan ha flere og mer komplekse sykdommer. Mange generelle sykdommer viser seg i munnhulen. Dere må kunne ta ansvaret for en helhetlig oral diagnose og ikke minst se hele pasienten.  

Ta derfor også godt vare på den medisinske kompetansen dere har ervervet dere i løpet av studiet. I deres yrkesfremtid må dere forholde dere til resten av helsevesenet – fremstå da som profesjonelle med stor yrkesstolthet og stor grad av samarbeidsevne. Vær stolte av at dere har fått deres utdannelse ved Universitetet i Oslo.

Tannlegekullet H-15

Dere er det tredje kull jeg som dekan hadde gleden av å ønske velkommen som studenter ved UiO i 2015. Da satt dere i auditoriet på Campus Gaustad fulle av forventninger. Dere kjente ikke mange den gang – nå er dere husvarme. En tannlegeutdanning må være i kontinuerlig forandring for å kunne 

møte befolkningens behov for deres tjenester. Kullet deres har levert godt.

Vi er klar over at arbeidsbelastningen under studiene har vært helt i Norgestoppen – ikke mange studier i Norge hvor studentene bruker opp mot 50 timer pr. uke på studier.

Jeg kan trøste dere med en ting, Høsten 2018 gjennomførte Universitetet i Oslo en kandidatundersøkelse blant uteksaminerte kandidater som fullførte bachelorgrad, mastergrad, profesjonsutdanning eller PhD i perioden 2014 til våren 2018. Her scoret fakultetet høyest når det gjaldt sysselsettingsgrad og kanskje vel så gledelig på topp når det gjaldt grad av samsvar mellom læringsinnhold og de forventninger som møter dere i arbeidslivet. Ingen grunn til å tro at dere skal komme dårligere ut.

Vårens tannleger er også et eksklusivt kull, med sine særtrekk. Seriøse – hardtarbeidende.

Det sosiale samholdet i kullet synes å ha vært godt. Jeg har nok mange ansatte ved fakultetet med meg i at også deres kullet vil bli savnet. Dere har vært komplementære, spilt på lag, gjort hverandre trygge og gode. Ellers kan nevnes at dere var med å ta gull på odontologiske leker i Stockholm
Dere har bidratt har i prosjektet med rehabilitering av tannlegehytta og vært sentrale i oppussingsprosjektet i Studentkjelleren og også hatt sentrale roller i gjennomføring av studentrevyen 

Dere skal arrangere et kandidatball som deres egen avslutning på studietiden, i morgen. Jeg ser frem til å delta der.

At dere også har vært et kull med bra faglig forståelse har jeg fått informasjon om etter samtale med både sensorer og faglærere.

Internasjonalt i fagsammenheng har dere bidratt ved at fire fra kullet hadde 3 måneders utveksling til University of Western Cape i Sør Afrika og en av dere til Universitad Internazionale de Catalunia i Barcelona og til to til Trinity College i Dublin. Dette er viktig – vi lever i en global verden hvor avstandene er små – dere vil kunne få pasienter med sykdomsbilder dere ikke har sett tidligere. Ellers er jo også å nevne at dere med norsk autorisasjon vil kunne ha hele EU/EØS området som fremtidig arbeidsplass. Kanskje vel så viktig var at dere var med å arrangere EDSA konferansen i Oslo i august 2018. Dere var med å dra i land et flott arrangement med tannlegestudenter fra hele Europa.

Dere presenterte deres masteroppgaver i går hvor en rekke ulike interessante temaer ble behandlet. Oppgavene spente over de fleste odontologiske fagdisipliner og et stort antall 

vitenskapelige lærekrefter har vært i sving for å lose dere trygt i havn.

Ellers til dere alle:

  • Prøv å ha en spennende faglig hverdag og ta i mot de faglige utfordringene. Selv om dere er ferdig utdannet som spesialister i odontologi, tannleger eller tannpleiere  i dag  forventer samfunnet at dere hele tiden holder dere faglig oppdatert – det betyr ikke noe annet enn Livslang læring.
  • Til slutt vil jeg ønske dere alle velkommen tilbake til kurs, spesialistutdanning, videreutdanning, doktorgradsutdanning og eventuelt som fremtidige lærere.

Lykke til, og ha en velfortjent markering av dagen i dag.

Applaus for våre kandidater.

Vi får nå et musikalsk innslag ved sopran Benedicte Årving med  Hannah Carding på flygel: «Solveigs sang» fra «Peer Gynt» av Edvard Grieg.

Vi går nå over til Utdeling av vitnemål – her vil jeg få bistand av fakultetsdirektør Britt Amundsen Hoel.

Det er også en spesiell seremoni for meg i dag – det er siste gang jeg skal ha den ærefulle oppgave og dele ut vitnemål til avgangsstudentene på fakultetet. Det er den 11. gangen og jeg synes det er like stort og ærefullt hver gang.


Dere blir ropt opp en og en. Kjære forsamling - for at vi skal få dette til å gå best mulig på skinner venter vi med applaus til kandidaten har fått sitt vitnemål. Da blir kandidaten stående noen sekunder for eventuell fotografering. I stedet for håndhilsing blir det i år hilsen med albuen.

Vitnemålutdeling

Også i år ønsker vi også å følge opp en gammel tradisjon som forsvant i de årene våre kandidater bare hadde bestått /ikke bestått på sine vitnemål. Vi ønsker å gi en ekstra heder til den av kandidatene som har oppnådd høyest karaktersnitt i sine respektive studieprogram.

På masterprogrammet ble det i år Marie Skarstein. Jeg ber deg om å komme opp på scenen for å motta blomster og diplom.

Onsdag og torsdag denne uken presenterte studentene sine masteroppgaver digitalt på Zoom. Vi skal her i kveld dele ut noen priser.

Beste masteroppgave i år ble «Honning mot hypoglykemi hos barn med type 1 diabetes - en klinisk studie». Den ble presentert av Sara Gulbrandsen og Inger Merethe Løkken. Jeg ber dere om å komme frem å motta diplom, blomster og pris på kr 3000 til hver. De ble veiledet av Anne Skaare, Ingvild Johnson Brusevold og Lars Krogvold.

Bedømmelseskomiteen har plukket ha ut to masteroppgaver som skal presenteres på Den norske tannlegeforenings landsmøte høsten 2020. Der skal de konkurrere om NTFs studenforskerpris.   Det ble i år Aurora Nyhuus, med oppgaven «Utvikling av visdomstenner hos norske ungdommer» under veiledning av Sigrid Kvaal og  Kaia Ivarsdatter Gjermo og Lucia Nesteby med oppgaven «Munntørrhet: 1; Litteraturgjennomgang av etiologi, klinisk uttrykk og behandling. 2: Undersøkelse av pasientopplevelse og salg av produkter mot munntørrhet fra apotek» som ble veiledet av Janicke Liaaen Jensen og Alix Young Vik. Jeg ber dere om å komme opp for å motta diplom og blomst.

 

Vi får nå et nytt musikalsk innslag ved Benedicte Årving og  Hannah Carding:  The way you look tonight» av Jerome Kern

 

Vi får nå en hilsen fra kandidatene ved kulltilitsvalgt Jon Amund Amundgaard


Vi skal også få en hilsen fra Den norske tannlegeforening ved deres president Camilla Hansen Steinum. Hun hadde dessverre ikke anledning til å være her i kveld. Hennes hilsen vil derfor bli lest av fakultetsdirektør Britt Amundsen Hoel.


Vi får utmarsj til «Purpose» fra «Maria Stuart» av Rikard Nordraak

Universitetets symfoniorkester, Oslo, under ledelse av Sigmund Thorp

Til kandidatene – etter utmarsj:

Fotografering vil foregå ute på trappen ved Geitmyrsveien 69 – ved parkeringsplassen og dere følger etter meg.  

Jeg benytter anledningen til å takke fakultetets administrasjon og musikere for all bistand med dette arrangementet.

Publisert 19. juni 2020 21:03 - Sist endret 21. sep. 2020 12:40