En million fra SPARK til nytt produkt mot munntørrhet

Stipendiat Julie Frigaard er med i et SPARK-prosjekt hvor liposomer kan vise seg å bli en essensiell ingrediens i et revolusjonerende behandlingstilbud mot munntørrhet.

Bildet kan inneholde: smil, forsker, helsevesen, forsker, hvit kåpe.

Fra venstre Marianne Hiorth, Julie Frigaard og Janicke Liaaen Jensen. Foto: Jarli&Jordan/UiO

For Julie Frigaard startet SPARK-eventyret omtrent på samme tid som hun startet som PhD-stipendiat ved Det odontologiske fakultet. Hun ble spurt om hun ville være «den unge sultne forskeren», en «SPARKee», som professor Marianne Hiorth hadde behov for. Det ville hun!  

SPARK er et innovasjonsprogram ved UiO som handler om å sette ideer ut i praksis. I tillegg til forskningsmidler, innebærer dette programmet kurs, nettverksbygging, veiledning og egen mentor. Prosjektet fikk imidlertid ikke forskningsmidler med én gang. Først måtte Forskningsgruppen overbevise SPARK om at produktet faktisk kan komme på markedet. Dette klarte de og ble opptatt som SPARK-prosjekt 17. september 2021. Nå har de en million kroner til rådighet til å produsere sitt produkt mot tørr munn og prøve det ut i en klinisk undersøkelse!

Bakgrunn som tannlege og bioingeniør

Frigaard er opprinnelig tannlege, og ble uteksaminert fra UiO i 2016. Hun har også en fortid som bioingeniør. Men etter å ha jobbet noen år som tannlege, begynte hun å savne akademia, og kanskje særlig det å jobbe i et laboratorium.

– Grunnen til at jeg er så glad i «lab-arbeid», er at jeg får anledning til å sette meg så grundig inn i det jeg jobber med. I tillegg får jeg muligheten til å skape noe selv, sier Frigaard.

– Det er svært meningsfullt å være med i dette SPARK-prosjektet. Munntørrhet er et stort og omfattende problem. I dag finnes det ikke noen produkter som gir lindring over tid. De fleste produkter virker bare der og da. Vår idé er å fremstille et produkt som gir lindring over en lengre periode.

– Vi jobber med liposomer og polymerer. Liposomer er små væskefylte partikler som kan minne om cellemembraner, mens polymerer er kjedeformede molekyler som kan absorbere mye væske. Ved å kombinere disse to kan vi få væskefylte partikler som kan avgi fukt over tid, forklarer Frigaard.

– Tanken er at disse polymerbelagte liposomene skal klebe seg til innsiden av kinnet, feste seg på tungen, tannkjøttet og tennene og så lekke ut væske over tid og holde munnslimhinnen fuktig.

God veiledning fra SPARK

Planene er at dette skal bli et produkt som skal være tilgjengelig innen to år.

Men det er krevende å komme dit, med mange regulatoriske hindringer på veien, sier Frigaard. Derfor er det så flott å være med i SPARK, som hjelper til med å overkomme disse hindringene. Gruppen har allerede fått god hjelp av sin mentor og av Inven2.

Utenom Julie Frigaard, består SPARK-gruppen av professorene Marianne Hiorth og Gro Smistad på Farmasøytisk institutt og professorene Janicke Liaaen Jensen og Hilde Galtung på Det odontologiske fakultet, samt en mentor og en veileder fra Inven2.   

SPARK-prosjektet kommer i tillegg til Julie Frigaards ordinære PhD-prosjekt, og gjør at hun kommer lenger enn skissert i prosjektbeskrivelsen. Der hadde man ikke våget å tro at man skulle få prøvd ut produktet i løpet av PhD-perioden, men takket være SPARK ser det nå ut til å bli mulig.  

Til daglig består Frigaard sin arbeidsdag i å utvikle og produsere dette produktet på Farmasøytisk institutt, gjennomføre cellestudier på IOB og å undersøke pasienter som har tørr munn på grunn av medisinbruk på Munntørrhetklinikken ved IKO.

Publisert 1. okt. 2021 10:57 - Sist endret 1. okt. 2021 11:01