Bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten – tannhelse

Reviderte retningslinjer for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten foreligger nå. For tannhelsetjenesten er anbefalingene mer omfattende enn tidligere. Dette er det beste virkemidlet vi har i kampen mot antibiotikaresistens. 

Pilleglass med antibiotika og helsepersonell i bakgrunnenBildet kan inneholde: bord, anlegg, servise, flaske, væske.

Fotoillustrasjon: Colourbox

For tannhelsetjenesten er anbefalingene mer omfattende enn tidligere og det er bedre referanser i denne versjonen, forteller Morten Enersen fra Institutt for oral biologi, UiO. Han er en av fagfolkene som har deltatt i revisjonen fra det odontologiske feltet. Bodil Lund fra Institutt for klinisk biologi, UiB har også bidratt til anbefalingene for tannhelsetjenesten.

Tannhelsetjenesten kan bidra til redusert bruk av antibiotika, bl. a. når det er snakk om profylaktisk bruk av antibiotika.

Ellers er de aller fleste anbefalingene fra den forrige versjonen uendret, men det er noen endringer. Blant endringene som foreslås er anbefaling som fraråder antibiotika via e-konsultasjon og reduksjon i behandlingsvarighet ved streptokokkhalsinfeksjon.

Nasjonal faglig retningslinje: Antibiotika i primærhelsetjenesten – tannhelse

Publisert 18. nov. 2021 11:00 - Sist endret 5. jan. 2022 10:27