Dr.philos – en friere vei til doktorgraden

Ønsker du å ta en doktorgrad, men får ikke et oppsatt studieprogram til å passe inn i timeplanen, så er kanskje dr.philos. noe for deg. Denne veien er en fin mulighet for erfarne, selvstendige forskere med ambisjoner om en doktorgrad.

Akademisk hatt, kunnskapens eple og diplom

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dr.philos.-graden kan være riktig vei for deg som ønsker å ta en doktorgrad, men av ulike årsaker ikke ønsker å følge en organisert doktorgradsutdannelse (ph.d). Ordningen gir muligheter for større fleksibilitet med hensyn til tidsfrister i arbeidet med avhandlingen om du er i fast jobb eller jobber med forskning på fritiden.

Arbeidet med en dr. philos. er friere enn et ph.d.-løp. Graden har ingen tidsnormering, men det oppnevnes heller ingen veiledere. Arbeidet med avhandlingen gjøres normalt ved siden av annet arbeid, og er ikke lønnet av universitetet.

Dr.philos. er likestilt med ph.d. når det gjelder faglig nivå, kvalitet og krav til forskerkompetanse.

Hva er dr. philos.

Graden dr.philos. (doctor philosophiae) tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning. Du har ingen tilknytning til universitetet som doktorgradskandidat før du har fått godkjent søknad om doktorgradsprøve.

Vær oppmerksom på at dr.philos.-avhandlingen er et selvstendig arbeid, og at universitetet ikke tilbyr økonomisk støtte, veiledning eller annen bistand underveis.

Hva tildeles dr. philos. på grunnlag av?

  • en vitenskapelig avhandling
  • to prøveforelesninger – en prøveforelesning over et emne du velger selv, og en prøveforelesning over et emne du får oppgitt
  • et offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Hvem kan søke?

Du må ha en femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning. Dersom du på annen måte kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner kan fakultetet gi adgang til å fremstille deg for dr.philos.-prøven. Det er ditt ansvar å fremlegge dokumentasjon på tilsvarende kvalifikasjoner.

Du må som hovedregel være statsborger i Norge eller et annet nordisk land. Dersom du har annet statsborgerskap kan du etter begrunnet søknad gis anledning til å fremstille deg dersom du har oppholdstillatelse i Norge eller dersom avhandlingen din har tilknytning til UiO.

Har du spørsmål eller lurer på om dr.philos. kan være noe for deg? Ta en prat med vår forskningsrådgiver Natalia Andronova

 

Publisert 14. jan. 2021 11:07 - Sist endret 14. jan. 2021 11:08