Eksterne forskningsmidler til Hanna Tiainen

Hanna Tiainen, og hennes forskningsgruppe, har fått eksterne midler fra ITI for å videreutvikle en spesiell hydrogelé.

 

Bildet kan inneholde: Rosa, Magenta.

Foto: Margit Selsjord OD/UiO.

Dette er en gelé som skal stimulerer beinvekst, noe som er viktig i behandlingen av blant annet sykdommen periodontitt. Prosjektet som har fått støtte heter: Biofunctionalised injectable composite hydrogel for endogenous regeneration of peri-implant bone tissue.

Dette er forøvrig en gelé som Tiainen og hennes kollegaer jobbet med over en lengre periode.

Noe av det som gjør akkurat denne hydrogelén unik, er at den inneholder amorfe kalsiumfosfat-mineraler som skaper et miljø som ligner det naturlige beinet. Når den vannbaserte gelen blir plassert i den ødelagte delen av beinet, vil beinceller fra omkringliggende vev migrere inn. Beincellene vil deretter starte en nedbrytningsprosess av selve geléen og mineralene den inneholder, og begynne å lage nytt bein.

Forskergruppen har også klart å benytte bioaktive molekyler i hydrogelen til å stimulere og påvirke stamceller, slik at de kan gjenoppbygge ødelagt vev rundt en tann. 

Det er ikke første gang at dette forskerstipendet er blitt gitt til fakultetet. Tidligere har professor Håvard Haugen gjennom et internasjonalt samarbeid fått støtte fra ITI.

Publisert 7. jan. 2021 17:00 - Sist endret 11. jan. 2021 09:10