Lansering av Internasjonalt online kurs (MOOC) om antibiotikaresistens fra forskere ved Det odontologiske fakultet

MOOC ble startet med et ønske om å gjøre utdanning tilgjengelig for alle uavhengig av livssituasjon, økonomi og geografisk lokasjon. Flere universiteter og forelesere i USA og andre land tilbyr MOOC som King`s College og Oxford. Kursene skiller seg fra andre nettkurs ved at de er tilgjengelig for tusenvis av brukere, og er såkalt "massive". 

Bilder viser en illustrasjon av en jordklode med mennesker rundt

Fotoillustrasjon: Future Learn

Det er første gang forskere fra OD har laget et slikt kurs. Og kurset er blitt utviklet i samarbeid med LINK- senter og læring ved Universitet i Oslo.

Kurset heter:”Exploring the Landscape of Antibiotic Resistance in Microbiomes”- Explore the exciting microbial world and how this knowledge is revolutionising our understanding of antibiotic resistance.

Foreleserne på kurset er : Fernanda Petersen, Roger Junges, Achal Dhariwal og Gabriela Salvadori og gjesteforelesere fra OsloMet, FHIJ Craig Venter Insitute, Forsyth Institute, and Barcelona Institute for Global Health

Kurset starter 7. februar. Det er åpent for alle, men kurset vil være spesielt nyttig for klinikere, grunnforskningsstudenter og forskere innen helsevitenskapelige felt. Det kan også være interessant for dem som jobber innen bioinformatikk.

 

 

Publisert 18. nov. 2021 13:15 - Sist endret 19. nov. 2021 09:07