Ny samarbeidsavtale mellom UNICAMP i Brasil og UiO

Like før påske signerte rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO) og tidligere rektor Marcelo Knobel ved the University of Campinas (UNICAMP) en ny samarbeidsavtale.

UNICAMP i Brasil og Det odontologiske fakultet UiO har inngått en utvekslingsavtale

Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP-UNICAMP). Foto: Piracicaba Dental School, UNICAMP

Studentutvekslingsavtalen med UNICAMP gjelder både praksis i klinikk og på laboratorie for tannlegestudenter. 7. semester tannlegestudenter ved fakultetet får dermed fremover også denne utvekslingsavtalen som et søknadsalternativ for et studieopphold i utlandet.

Milepæl for RESISPART-prosjektet

RESISPART er et prosjekt med fokus på antimikrobiell resistens. Prosjektet er finansiert gjennom INTPART-programmet, Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon fra NFR og gjennom DIKU. Programmet har som hovedmål å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktige internasjonale institusjonelle samarbeid.

Siden oppstarten av RESISPART-prosjektet i 2018 har målet vært å få på plass en utvekslingsavtale mellom UNICAMP, Piracicaba Dental School (FoP), og Det odontologiske fakultet ved UiO. Prosjektleder Fernanda Petersen med prosjektmedarbeidere og studenter besøkte Piracicaba Dental School Brasil i desember 2019 sammen med prosjektpartnere fra USA: J. Craig Venter Institute, University of Chicago at Illinois og Forsyth Institute. Daværende prodekan, Amer Sehic, og daværende instituttleder, Institutt for oral biologi, Hans-Christian Åsheim besøkte UNICAMP sentralt og Piracicaba Dental School. De møtte både sentraladministrasjonen og dekaner fra FoP, og deltok i tillegg på et symposium og flere seminarer. Etter flere runder med forskjellige komiteer ved UNICAMP i løpet av 2020/21, ble endelig avtalen signert like før påske.

Bakside av skolen
På baksiden av UNICAMP i Campinas er det en gårdsplass der studentene samler seg i pauser etc. Foto: Piracicaba Dental School, UNICAMP

Spennende erfaring for studentene

Dette er en spennende mulighet for studenter som ønsker å reise til Brasil og få laboratorieerfaring og/ eller klinikkerfaring. Klinikken har både en barneklinikk og voksenklinikk.

– Det som samlet RESISPART-gruppen var vår felles forskningsinteresser i en av verdens største trusler mot menneskeheten: antimikrobiell resistens, sier prosjektleder, professor Fernanda Petersen. Denne trusselen kjenner ingen grenser!

Med INTPART-støtte, har vi utviklet et samarbeid mellom studenter og vitenskapelige prosjektmedarbeidere fra forskjellige land for å utforske problemet fra forskjellige perspektiver. Vi håper nå at vi kan fortsette å bidra til å utdanne studenter som er globale kompetente, ikke bare innen dette forskningsfeltet, men også i mange andre prioriterte områder med relevans til samfunnet.

Fruktbart samarbeid mellom UNICAMP og UiO

Utvekslingsavtalen er også godt støttet av dekanatet ved Det odontologiske fakultet. Tidligere prodekan Amer Sehic besøkte Brasil og UNICAMP sammen med prosjektgruppen i 2019.

– Fakultetsledelsen er veldig glad for at Fernanda Petersen har vært en pådriver for dette samarbeidet siden prosjektet startet, sier professor Amer Sehic. Det er flott å se at langtidssamarbeidet mellom UNICAMP og UiO har vært fruktbart. Utveksling til UNICAMP kan gi en ypperlig mulighet for studenter å oppleve og bruke sin kompetanse i et annet perspektiv. 

 

Fugleperspektiv over Piracicaba by
FOP and Piracicaba i fugleperspektiv over Piracicaba og universitetet. Foto: Piracicaba Dental School, UNICAMP

– Jeg har personlig besøkt klinikkene på UNICAMP, og er overbevist om at våre studenter vil trives der, at de vil få en annen tilnærming til det kliniske arbeidet, og at de vil lære og oppleve mye. I tillegg så har jeg stor tro på at lab-utveksling for våre studenter over en periode på 4-6 uker også vil kunne være svært fruktbart – mulighetene er enorme! 

 

– Denne samarbeidsavtalen underbygger også sterkt fakultetets strategi med å sikre forskningsnær utdanning med høy kvalitet gjennom blant annet internasjonalisering og forskningsnærhet, som dette prosjektet utgjør i praksis. Vi ser frem til videre samarbeid med UNICAMP!

Hovedpartneren i FoP, Assisterende Professor Pedro Ricomini, er også veldig glad for den nye utvekslingsavtalen: - Utvekslingsavtalen vil gjøre det mulig for tannlegestudenter fra Unicamp å ta kurs ved UiO, og muliggjør ikke bare effektiv deltakelse i det faglige miljøet, men også muligheten å bo i et annet land og utvide sin kulturelle kunnskap. Avtalen styrker vårt samarbeid som startet i 2011 ytterligere, og det vil helt sikkert gi fruktbare muligheter for utdanningsutvikling og forskningssamarbeid.

Forventninger

Han snakker videre om hva studentene kan forvente når de kommer til universitetet:

- Piracicaba Dental School er en av de beste tannlegeuniversitetene, ikke bare i Brasil, men også i Latin-Amerika. Besøkende studenter vil finne et hyggelig og innbydende sted her, og i løpet av utvekslingen vil studenten kunne ta kurs, observere og overvåke kliniske behandlinger og utvikle forskningsaktiviteter.

Klinisk- og laboratorieerfaring

- Den kliniske behandlingen er integrert, så tannlegestudenten utfører hele behandlingen for hver pasient, og de blir veiledet av professorer med forskjellige tannspesialiteter. Derfor har studenten muligheten til å behandle forskjellige kliniske tilfeller, kunne planlegge og ta beslutninger for den beste behandlingen, med en integrert visjon for pasientens behov.

Det kliniske området er for tiden under renovering, og et nytt område vil snart være klart. De besøkende studentene vil være i stand til å observere tannbehandling, og vil kunne følge andre kliniske aktiviteter som kan være tilgjengelige i utvekslingsperioden. I tillegg har vi laboratoriefasiliteter for preklinisk praksis, der studenten utfører prosedyrer før de kliniske aktivitetene starter. Studentene vil også være i stand til å utføre praksisaktiviteter ved å delta i klasser av forskjellige tannspesialiteter i utvekslingsperioden.

Vi er anerkjent for forskere av høy kvalitet innen grunnleggende og klinisk vitenskap som absolutt vil gi store læringsmuligheter. Videre er studentene våre fra forskjellige stater i Brasil, og fra andre land også, som også vil bidra til å være i kontakt med mangfoldig og rik kultur. I tillegg er byen Piracicaba, der skolen ligger, også et flott sted å bo. Med sitt varme vær trenger du absolutt ikke tunge vinterklær. Velkommen!

 

Saker | Forskningsrådet DIKU - norsk logo

Emneord: Utvekslingsavtale, studenter, UNICAMP, UiO, tannlegestudiet, odontologi Av Anna Torwick
Publisert 29. apr. 2021 10:35 - Sist endret 29. apr. 2021 10:35