Prisdryss på NTFs landsmøte

Under NTFs landsmøte i Bergen gikk både Studentforskerprisen, Prisen for undervisning og forskning 2021 samt NTFs hederstegn til ansatte ved fakultetet.

Bildet av prisvinnerne

Anne Møystad og Tore Bjørnland som mottok hederstegn. Foto: Andres Vargas.

I år var det Anne Møystad og Tore Bjørnland som mottok NTFs hederstegn. Begge har bidratt ikke bare sentralt i NTF, men også i sine respektive spesialistforeninger. I tillegg har de vært levende opptatt av utdanning og etterutdanning og har turnert hele Norge rundt som foredragsholdere i TSE var noe av det som juryen la vekt på i denne tildelingen.

Bildet av prisvinnernen med veilderne foran posteren
Foto privat.

Årets studentforskerpris gikk til Inger Johanne Linjord og Lilliane Sandal Nodevik fra Universitetet i Oslo med oppgaven «Økt fokus på munnhelse hos eldre i sykehjem – utvikling av et digitalt tannkart». Veiledere har vært Janicke Liaaen Jensen & Lene Hystad Hove. I sin begrunnelse vektla juryen den aktuelle problemstillingen, og oppgavens bidrag til videreutvikling av nye, digitale løsninger med et informativt design. Prosjektet hadde et bredt faglig samarbeid og berører flere fagfelt.

Presidenten og prisvinner med diplom på scenen
President Camilla Steinum overekker pris. Foto: Andres Vargas.

NTFs pris for undervisning og forskning er opprettet for å markere en positiv holdning til disse to viktige elementene innenfor tannlegefaget. Prisen skal også understreke betydningen av tilstrekkelig rekruttering til vitenskapelige stillinger ved de odontologiske lærestedene. Den kan deles ut til en yngre lærer og/eller forsker knyttet til tannlegeundervisningen i Norge. I år besluttet en enstemmig jury å tildele prisen Helen Pullisaar fra UiO. Pullisaar disputerte i 2014, og tok sin spesialistutdanning i kjeveortopedi i Danmark i 2017. Siden 2018 har hun jobbet som postdoktor ved avdeling for kjeveortopedi, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo.

Juryen fremhever spesielt at årets vinner var den første i verden som viste at vekstfaktoren irisin, som tidligere er antatt kun å være produsert i muskel, og stimulere til beinvekst ved trening, også er uttrykt i humane periodontale celler og stimulerer til vekst, migrasjon og ekstracellulær matrix av disse.

Fakultetet bidro som vanlig sterkt i det faglige programmet. 

Publisert 12. nov. 2021 12:13 - Sist endret 12. nov. 2021 12:13