Tildeling på 2,5 millioner til forskningssamarbeid på UiO

Avdeling for Biomaterialer har sammen med Institutt for geofag og Kulturhistorisk museum fått 2,5 millioner kroner for å utvide teknologien Virtual desktop infrastructure (VDI). Tildelingen gis i form av hub/node-midler fra DIRE.

Forskningssamarbeid på tvers på UiO

Teknologien VDI er tatt i bruk av flere forskningsmiljøer ved UiO. Fra v.: Magnus Hovland (USIT/UiO)Luca Menegon (GEO, UiO), Liebert Parrairas Nogueira (OD/UiO), Gard Thomassen (USIT/UiO) og Håvard Jostein.Haugen (OD/UiO). Foto: Ingar Storfjell, OD/UiO

DIRE står for Data vIsualization Remote access og det er Kulturhistorisk museum som er vertsinstitutt for huben. Fagmiljøer knyttet til ulike 3D-avbildningsteknologier inngår i de ulike nodene. Disse er:

  1.  X-ray (ledet av Håvard Haugen); Avdeling for biomaterialer (Ståle Petter Lyngstadaas), OD, kirurgisk forskning (Hanne Scholz), Senter for øyeforskning (Petrovski), MedFak; NHM (Hammer), KHM (Bill)
  2. SEM (ledet av Luca Menegon); Seksjon for geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP), MatNat, Fysikk (Gunnæs), Geo (Renard)
  3. Laser/fotogrammetri, SLS (ledet av Uleberg); Forskningsgruppen INTER-Action og BItFROST, KHM (Dell’Unto), (IMK/HF (Liestøl), IAKH/HF (Handberg), ILN/HF (Ore)

Formålet er å samle og gjøre tilgjengelig eInfrastruktur og fagnær IT-kompetanse innen 3D-visualisering som mange deler på tvers av disipliner og fagområder.

  • DIRE skal etablere og forsterke VDI (Virtual Desktop Infrastructure) for forskergrupper ved UiO og implementere denne i eksisterende og nye forskningssamarbeider ved UiO.
  • DIRE vil gi en enklere og mer effektiv tilgang til de beste infrastrukturene for 3D-visualisering ved UiO gjennom bruk av koordinert tilgang til hverandres utstyr. I dag skjer bruk av infrastrukturen som er tilgjengelig hos DIRE primært gjennom direkte kontakt med en enkelt forsker/forskningsmiljø. Men ny teknologi som tilgjengeliggjøres i samarbeid mellom forskere på UiO og USIT, gjør at slik databehandling nå kan skje i virtuelle infrastrukturer, og det gir anledning til avansert bruk via fjerntilgang samt redusert behov for reising.
  • Teknologien VDI brukes også i andre forskningssamarbeid på europeisk nivå
Publisert 26. okt. 2021 12:43 - Sist endret 26. okt. 2021 12:44