Leder prosjektgruppe for videre- og etterutdanningstilbud

Det odontologiske fakultet har alltid arrangert ulike kurs. Men, i den nye strategien har kursvirksomheten fått et ekstra fokus.  I strategien står det eksplisitt at fakultetet skal være en viktig aktør i videre- og etterutdanning av tannhelsepersonell.

Bildet kan inneholde: datamaskin, dataskjerm, personlig datamaskin, perifer, data-tastatur.

Charlotte E. Meland Talseth og Caroline Hol studerer bilder.  Foto: Jarlie og Jordan

 

Instituttledelsen ved IKO har derfor nedsatt en egen prosjektgruppe som skal jobbe aktivt med videre- og etterutdanningstilbudet ved fakultetet.

Bildet kan inneholde: person, klær, panne, ansikt, hake.
Ulf Riis. Foto: Ingar Storfjell OD/UiO

 

– Kurstilbudet ved OD skal være rettet både mot interne og eksterne, sier Ulf Riis som leder dette arbeidet.

– Vi lever i en tid hvor den teknologiske utviklingen går raskere og raskere, og kravet til å være oppdatert på ny kunnskap blir bare større og større. Samtidig er det viktig å friske opp den brede basale odontologiske kunnskapen, og vise at godt interdisiplinært samarbeid er til det beste for pasienten, sier Riis.

Som en ledende aktør innen odontologisk forskning ligger det i samfunnsoppdraget til fakultetet å legge til rette for at tannhelsepersonell, både i og utenfor fakultetet får oppdatert kompetansen sin.

 Å jobbe med denne delen av strategien er derfor både viktig og meningsfull, sier Riis.                                             

CBCT kurs til høsten

Riis forteller at et av de første kursene som arrangeres til høsten, er et kurs i praktisk bruk av CBCT for tannleger. Det går av stabelen 1.-2. september. Kurset teller 24 timer i NTFs etterutdanningssystem og påmeldingen er åpen.  Kursansvarlig er førsteamanuensis Linda Z. Arvidsson, som er fagleder ved avd. for kjeve- og ansiktsradiologi, UiO.

 

Her finner du mer informasjon om kurset

Kurset inkluderer teoretisk undervisning og praktisk trening i bruk av CBCT (cone beam computed tomography/3D røntgen).

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) stiller gjennom strålevernforskriften og Veileder 14 mange krav til klinikker som benytter CBCT i sin virksomhet. I tillegg til krav om radiolog for berettigelse, optimalisering og bildetolkning, og fysiker for optimalisering og apparatkontroller, er det krav til tilpasset strålevernskompetanse og apparatopplæring for tannleger som skal utføre CBCT-skanning på pasienter.

Kurset vil ta for seg strålevernkompetanse, muligheter og begrensninger med røntgenmetoden, samt ulike indikasjoner for CBCT-undersøkelser. Opplæring i relevant regelverk vil gis, samt forslag til rutiner og råd for et godt samarbeid med radiolog og fysiker.

Kurset består av to deler, en digital og en praktisk del. Forelesningene til den digitale delen gjøres tilgjengelig for deltakerne ca. 2 uker før samlingen. Den praktiske delen av kurset holdes ved Avd. for kjeve- og ansiktsradiologi, UiO og består av seminarer, praktiske oppgaver og «hands-on» trening med og uten pasient. Kurset avsluttes med digital hjemmeeksamen.

Kurset teller 24 timer i NTFs etterutdanningssytem.

 

Kursansvarlig

 • Førsteamanuensis  Linda Z. Arvidsson, avd. for kjeve- og ansiktsradiologi, UiO.

Øvrige kursgivere

 • Gerald R Torgersen
 • Ulf Riis
 • Maria Redfors
 • Caroline Hol
 • Margareth Kristensen Ottersen
 • mfl medarbeidere ved avdelingen

Fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

 • Kristine Wikan

Målgruppe:

 • Tannleger

Kursform 

 • Teori og praktisk undervisning

Kursavgift

 • 19500 NOK
 • Kursavgiften refunderes ikke (med mindre kurset  avlyses).

Påmeldings frist

 • 08.08.2022
 • Påmelding

Spørsmål?

Ta kontakt med Astrid Skiftesvik Bjørkeng:  a.s.bjorkeng@odont.uio.no eller  Ulf Riis: ulfri@odont.uio.no

 

 

 

Publisert 27. juli 2022 11:27 - Sist endret 8. aug. 2022 13:10