Redaksjonen ønsker dine forslag!

Dekanatet har oppnevnt en redaksjonskomité som skal være en arena for diskusjon og idémyldring for å få frem de gode forskningssakene ved fakultetet. Redaksjonen har hatt sitt første møte og ønsker innspill fra ansatte og studenter.

Ståle Petter Lyngstadaas, Roger Simm og Carl Hjortsjö

Ståle Petter Lyngstadaas, Roger Simm og Carl Hjortsjö utgjør de faglige medlemmer av ODs redaksjonskomité. Foto: OD/UiO

– Alle miljøer skal være synlige, sier initiativtaker Ståle Petter Lyngstadaas. Vi ønsker å vise fram alt det gode arbeidet som gjøres på OD. Ingenting er for smått eller for stort til å vises fram!

– Samspillet mellom forskning, klinikk og administrasjon bidrar til å gjøre oss alle bedre, og gir oss nye muligheter til å nå ut med nye prosjekter til samfunn og interessenter, fortsetter han.

Redaksjonskomiteen er blitt til i forbindelse med strategiprosessen OD2030 som pågår nå, og skal bidra til at fakultetets ambisjoner for forskningsformidling realiseres og utvikles i henhold til ambisjoner nedfelt i UiOs Strategiske plan 2030.

Synliggjøre forskning av tverrfaglig karakter

Komiteen skal arbeide for økt kunnskap om forskningen som skjer på fakultetet, og sikre bedre forståelse og inspirere til økt internt samarbeid.

Komiteen skal både arbeide for å få frem bredden og spissen i vår forskning, og skal særlig synliggjøre saker av tverrfaglig karakter, og som ligger i grensesnittet mot innovasjon og andre fagfelt.

Ta kontakt med redaksjonskomiteen

– Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med ideer til saker vi bør skrive om. Vi har opprettet en e-postadresse til redaksjonsgruppa, så kontakt oss med ideer til folk og saker dere synes vi bør trekke fram i lyset, sier Lyngstadaas.

Hva skjer av forskning hos oss – er det noe vi bør trekke fram? Ofte er det de samme miljøene som får oppmerksomhet – er det noen andre du mener også bør synes mer?

Kontakt: redaksjonod@odont.uio.no

Redaksjonskomiteen består av begge instituttlederne, en fagperson og kommunikasjonsseksjonen. Fagpersonen sitter for en periode på ett år. Ståle Petter Lyngstadaas deltar som fagperson, og de andre er Roger Simm, Carl Hjortsjö, Leif Erling Jensen, Astrid Skiftesvik Bjørkeng og Kari Øverby.

Komiteen møter en gang pr. måned og den skal være en pådriver for å informere og diskutere saker med enkeltforskere, forskergrupper og fagavdelinger.

Publisert 23. feb. 2022 13:17 - Sist endret 23. feb. 2022 13:17