Medlemmer i PSS

Sittende utvalg er oppnevnt for perioden 2021-2024.

Programutvalg studie og studieprogram
Prodekan for studier og undervisning: Hans Jacob Rønold, leder

Leder av semesterutvalget for bachelorprogrammet i tannpleie: Universitetslektor Anne Eikeland, vara: fagleder for TPVIT Anne Møystad

Vitenskapelig representant for IOB og preklinikk representant (Modul 2 leder): Professor Hilde Kanli Galtung

Semesterutvalgsledere for masterprogrammet i odontologi: Professor Håvard J. Haugen (5. og 6. sem), 1.amanuensis Trude Handal (7. og 8. sem) og 1.amanuensis Ingvild Johnsen Brusevold (9. og 10. sem)

Leder av semesterutvalget for spesialistutdanning: Professor og visedekan for spesialistutdanning Jan Eirik Ellingsen

Student fra bachelorprogrammet i tannpleie: Tamara Tászity
Student fra masterprogrammet i odontologi: Erik Andreas von Hafenbraedl og Mai Linh Pham
Vara studentmedlem: Hanne Husebø
Student fra spesialistutdanningen: Torill Gürtner Arntsen

Sekretærfunksjon: seksjonssjef for studier Kristin B. Hansen
Publisert 25. jan. 2018 12:16 - Sist endret 26. sep. 2022 16:01