Medlemmer i PSS

Sittende utvalg er oppnevnt for perioden 2021-2024.

Programutvalg studie og studieprogram
Prodekan for studier og undervisning: Hans Jacob Rønold, leder
Vitenskapelig representant for IOB og preklinikk representant (Modul 2 leder): Professor Hilde Kanli Galtung

Leder av semesterutvalget for spesialistutdanning: Professor og visedekan for spesialistutdanning Jan Eirik Ellingsen

Leder av semesterutvalget for bachelorprogrammet i tannpleie: Universitetslektor Anne Eikeland, vara fagleder for TPVIT: Anne Møystad

Semesterutvalgsledere for masterprogrammet i odontologi: Professor Håvard J. Haugen (5. og 6. sem), 1.amanuensis Trude Handal (7. og 8. sem) og 1.amanuensis Ingvild Johnsen Brusevold (9. og 10. sem)

Student fra bachelorprogrammet i tannpleie: Tamara Tászity

Student fra masterprogrammet i odontologi: Erik Andreas von Hafenbraedl og Alina Kuoppala
Student fra spesialistutdanningen: Mina Wåler Rønning
Sekretærfunksjon: seksjonssjef for studier Kristin B. Hansen
Publisert 25. jan. 2018 12:16 - Sist endret 28. okt. 2021 15:54