Dekanvalg Høsten 2016

Ved fristens utløp,  er det innkommet et forslag til vervet som dekan: - Pål Barkvoll, IKO. Pål Barkvoll vil til fakultetsstyrets behandling i november fremlegge en programplan, som et underlag til vedtak i FS.  

Alle ansatte og studenter inviteres med dette til å komme med forslag til kandidater.

Det holdes felles valg på dekan og prodekan.

Faste vitenskapelig tilsatte i minst halv stilling ved fakultetet er valgbare til vervene som dekan.

Forslag til kandidater skal inneholde kandidatenes navn, tittel og arbeidssted ved fakultetet, og det må være undertegnet av minst 10 stemmeberettigede tilsatte/studenter ved fakultetet.

Ingen kan undertegne på mer enn ett forslag til samme verv.
Blant underskriverne på et forslag bør det være angitt en kontaktperson som valgkomiteen kan henvende seg til i forbindelse med forslaget.  Sammen med forslaget bør det følge en erklæring fra kandidatene om at de er villige til å stille til valg samt en kort presentasjon av kandidatene (inntil en A4-side).

 

Valgkomiteen

1. amanuensis Amer Sehic, Institutt for oral biologi

Student Halvor Klareng, Masterprogrammet

Postdoktor Caspar Wohlfahrt, Institutt for klinisk odontologi

Kontorsjef Elisabeth Aks, Institutt for klinisk odontologi

Valgstyret

1. amanuensis Amer Sehic*

Professor Tiril Willumsen (leder)

Senioringeniør Håkon Størmer

Student Eugen Treimo
 

*det er avklart at medlem kan inneha begge funksjoner

Fremdriftsplan

31. august 
mantallister

23. september
Frist for innlevering av forslag

29. september
Presentasjonsmøte kandidater

Uke 41
Valgperiode

Fredag 14. okt. kl 12.00
Valgapplikasjonen stenges

Fredag 14. okt. fra 12-16
Opptelling stemmer

Fredag 14 oktober kl 16.00
Kunngjøring av resultat

---------------------------------

Regelverk

Valgreglement for Universitetet i Oslo

---------------------------------

Dokumenter

Stillingsbeskrivelse for dekan

---------------------------------

Valgsekretariat

Assisterende fakultetsdirektør
Leif Erling Jensen

IT – leder
Shanthan Navaratnam

Arkivar
Gunn Bjella Sæther