Dekanvalg høsten 2020

Det odontologiske fakultet skal i høst velge ny dekan med et dekanat for perioden 2021 til 2024. Coronapandemien har forsinket prosessen, men nå vil valgkomiteen intensivere sitt arbeid, slik at valget kan gå av stabelen i oktober.

Det odontologiske fakultet har visedekan for forskning og visedekan for studier. Visedekaner oppnevnes av dekanen. Forskningsdekan eller studiedekan utnevnes som prodekan, og er stedfortreder for dekanen og nestleder. Visedekanene ivaretar oppgaver ut fra de respektive permanente utvalgs mandat og etter delegering fra dekanen.

Dekan og én prodekan velges av tilsatte og av registrerte studenter ved fakultetet. 

-------------------------------------------------------------------------------

Kunngjøring av ny dekan

Valgkomite

  • Professor Jostein Grytten, Institutt for klinisk odontologi
  • Operasjonssykepleier May-Helen Losoa Forsberg, Institutt for klinisk odontologi
  • Student.odont. Aurora MacQueen 

Valgkomiteen sørger for at stillingsbeskrivelse for dekan er kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Komiteen skal selv aktivt søke etter egnede kandidater. Hvert medlem av komiteen har selvstendig forslagsrett.

Les intervju med valgkomiteen

Valgstyre

Valgstyret har ansvar for at valg av dekan og prodekan, samt valg til fakultetsstyret gjennomføres i henhold til UiOs valgreglement.

Valgsekretariat

 

Viktige datoer for dekanvalget

  • 28. august kl. 12.00. Frist for når forslag må være mottatt av valgkomiteen. Det holdes samlet valg av dekan og prodekan, jfr. adm. reglement
  • 31. august. Frist for kunngjøring av kandidater
  • Uke 38 (14.-18. sept.). Presentasjonsmøte kandidater: 16 september kl. 12.00 i Geitmyrsveien og samme dag kl. 14.00 i Domus Odontologica
  • 7.-14. oktober. Valgperiode
  • 14. oktober kl.15.00. Valget stenges
  • 15. oktober kl. 9.00. Kunngjøring av ny dekan og nytt dekanat