Personvern og Sikkerhet ved OD

Personvern handler om at hver og en av oss skal få bestemme over egne opplysningene og  å ha innflytelse på bruken og spredningen av opplysninger om oss. UiO er en stor og kompleks organisasjon hvor det behandles titusener av personopplysninger, innenfor blant annet studieadministrasjon, forskning og i ansettelsesforhold. Det er derfor viktig at ansvaret og utførelsen av ansvaret for behandling av personopplysninger er godt organisert.

Lagringsguide og Informasjonsklasser  forteller hvor du kan behandlelagre, og bearbeide informasjon.

Forskpro (tidligere Helseforsk) er et verktøy UiO bruker for å holde oversikt over forskningsprosjekter. 

Meldeapp skal brukes for å melde inn all behandling av personopplysninger, enten administrativ behandling ((for eksempel i lønnssystemer, bruk av skyløsninger, arkiv eller nyhetsbrev))eller behandling i forskning.

Hvem har ansvar for personvern på fakultetet og instituttene?

Det er dekanen og instituttledere som har personvernansvar for alle behandlinger av personopplysninger knyttet til forskningsprosjekter som gjennomføres ved sine enheter.

Fakultetsdirektør har ansvar for innmelding av administrativ behandling av personopplysninger.

Mer informasjon om ansvar finnes her: Ansvar og oppgaver for ledelsen

Personvernkontakt ved fakultetet: personvernkontakt@odont.uio.no