Meldeapp

All behandling av personopplysninger, enten administrativ behandling eller behandling i forskning, må meldes inn til UiO. Forskningsprosjekter som behandler personopplysninger må meldes til UiOs personverntjenesteleverandør Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), og administrative behandlinger av personopplysninger må registreres i Meldeappen

Du finner mer informasjon om dette her

 

Kontaktpunkt på fakultetet: personvernkontakt@odont.uio.no

Mer informasjon om personvern finnes her : Personvern knyttet til roller på UiO