Databehandler avtale

Når fakultetet bruker eksterne leverandører til å behandle personopplysninger, må det inngås en avtale, databehandleravtale, mellom OD og den andre virksomheten.

Vilkårene som følger av en databehandleravtale kan også fremgå i en tjeneste- eller driftsavtale.

Mer informasjon om dette finnes her: Hva er Databehandleravtaler?