Forskpro

Forskpro (tidligere Helseforsk) er et verktøy UiO bruker for å holde oversikt over forskningsprosjekter. 

Her finnes en oversikt over alle helseforskningsprosjekter ved fakultetet : 

 Helseforskningsprosjekter ved fakultet