Risikoanalyse

Til grunn for IT-sikkerhetsarbeidet skal det ligge en vurdering av trusselbildet for UiO og hvilke sikkerhetstiltak dette krever. For viktige systemer og tjenester skal en spesifikk risikovurdering legges til grunn for sikringstiltak utover grunnsikringen.

Som systemeier har du et særskilt ansvar for informasjonssikkerhet. IT-systemene du har ansvar for må alle følge de lover, retningslinjer og bestemmelser som gjelder, enten de kommer fra KD, HOD, det gjeldende lovverket, eller USIT.

Mer informasjon om Risiko- og sårbarhetsanalyser finnes her : Risiko- og sårbarhetsanalyser