Tjenester for Sensitive Data (TSD)

TSD er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring, i sikrede omgivelser.

Hvordan å lage en kryptert arkivfil ved å bruke 7zip

Hvordan å bruke importfunksjon i TSD

Hvordan å bruke eksportfunksjon i TSD

Mer info