Informasjonsklassene og Lagringsguide

Informasjonsklasser

Informasjon er delt i fire klasser ved UiO og de er Grønn (Åpen), Gul (Begrenset), Rød (Fortrolig)  og Svart (Strengt fortrolig).

Mer om klassene og eierskap til informasjon, finnes her : Klassifisering av data og informasjon

Lagringsguiden forteller hvor du kan behandlelagre, og bearbeide informasjon.

Mer om lagringsguiden finnes her :Lagringsguide