Kontaktinformasjon for studieseksjonen

Leder for studieseksjonen

 • Faglig koordinering, budsjett- og personalansvar for seksjonen
 • Sekretær for Programutvalg for studier og studieprogram (PSS)

Fungerende seksjonssjef Hege Glomsaker-Gjessing

 

 

Studiekonsulent - tannpleie

 • Studentveiledning
 • Eksamen
 • Tilrettelegging
 • Permisjon
 • Timeplaner odontologi og tannpleie
 • Studentrekruttering
 • Sekretær for semesterutvalg
 • Koordinator for FS
 • Studiewebredaktør

 

Seniorkonsulent Nina Merete Soelberg Johnsen

Besøkstid: man-tors 12.15-14.15

Studiekonsulent - odontologi modul 1 og modul 2

 • Studentveiledning
 • Eksamen
 • Permisjon
 • Tilrettelegging
 • Praksis
 • Studentevaluering
 • Suppleringsopptak
 • Godkjenning av ekstern utdanning
 • Fagprøven
 • Studiestart

 

Rådgiver Tancred Alexander Benedictow

Besøkstid: man-tors 12.15-14.15

Studiekonsulent - odontologi 5. - 10. semester

 • Studentveiledning
 • Eksamen
 • Permisjon
 • Tilrettelegging
 • Praksis
 • Studentevaluering
 • Vitnemål og -seremoni

Førstekonsulent Johanne Eriksen Rimstad

Besøkstid: man-tors 12.15-14.15

Studiekonsulent - spesialistutdanningen

 • Studentveiledning
 • Administrasjon av kurs
 • Nasjonalt opptak
 • Dobbeltkompetanse
 • Sekretær for semesterutvalget for spesialistutdanning

Seniorkonsulent Namgyal Tsomo Svenningsen

Internasjonalisering og utveksling

 • Innreisende og utreisende studenter
 • Ansattutveksling
 • Utvekslingsavtaler: Avtaleutforming og kvalitetssikring
 • Gjesteforskere
 • Fakultetets representant i internasjonalt nettverk

 

 

Rådgiver

 • Læringsmiljøkontakt
 • Vara fakultetskontakt for digitalt læringsmiljø
 • Sekretær for semesterutvalgene, odontologi
 • Prosjektkoordinator

Rådgiver Henriette Kleivane

Si fra om læringsmiljøet

– når det er alvor, når noe må forbedres eller når du er fornøyd