Regelverk ved Det odontologiske fakultet

Som student ved UiO har du retter og plikter, og det er viktig at du gjør deg kjent med disse. 

Lover og regler for studier

Lov om universiteter og høyskoler regulerer all høyere utdanning i Norge. UiO har sitt eget lokale regelverk.

Fakultetet har nærmere regler på fakultetsnivå og på program- og emnenivå.

Skikkethet, taushetsplikt og regler

Publisert 21. juni 2022 12:33 - Sist endret 3. aug. 2022 11:20