Kildebruk og samarbeid ved individuelle hjemmeksamener

Regler for kildebruk og samarbeid ved individuelle hjemmeeksamener ble vedtatt i PSS 27. oktober 2021.

Kildebruk:
Kilder du bruker til å besvare oppgaven, må oppgis. Dette gjelder direkte sitat og annen bruk av andres arbeid, lærebøker, handouts fra forelesning, artikler og nettsteder.  Kilder oppgis til slutt i hver enkelt oppgave. Oppgi forfatter, årstall i parentes, navn på kilde og ev. utgiver. Ved nettside: legg inn lenke.

Studentens plikter:
Som student ved Universitetet plikter du å sette deg inn i reglene for sitat og kildebruk. I akademiske oppgaver regnes det som fusk å bruke andres materiale uten å opplyse om det. Hvis du fusker, kan du få eksamen annullert og bli utestengt i ett til to semestre fra alle universiteter og høyskoler i Norge.

Samarbeid under eksamen:
Det er ikke tillatt å samarbeide eller kommunisere med andre under eksamen. Samarbeid og kommunikasjon vil bli betraktet som forsøk på fusk. Det blir gjort plagiatkontroll av alle innleverte eksamener der tekstlikhet mellom besvarelser blir sjekket. Om du bruker notater som er utarbeidet i samarbeid med andre før eksamen, kan dette gi treff i en plagiatsjekk. Slik tekstlikhet vil bli betraktet som forsøk på fusk.

Les om hva som regnes som fusk på UiOs nettsider Fusk - Universitetet i Oslo (uio.no)

Publisert 4. nov. 2021 23:27 - Sist endret 4. nov. 2021 23:27